Математичне моделювання зміни пластового тиску непрямим методом граничних елементів

1
Національний університет «Львівська політехніка»; Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України
2
Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України

Обґрунтовано ефективність використання непрямого методу граничних елементів для побудови чисельно-аналітичного розв’язку задачі про неусталений рух стисливої рідини в пружному пористому замкненому пласті з урахуванням дебіту свердловини, гідронепроникності зовнішньої криволінійної межі та довільних початкових умов. Здійснено низку обчислювальних експериментів для оцінки впливу характеристик середовища на зміну пластового та вибійного тисків.

  1. Бенерджи П., Баттерфилд Р. Метод граничных элементов в прикладных науках. – М.: Мир, 1984. – 494 с.
  2. Бойко В.С., Бойко Р.В. Підземна гідрогазомеха­ніка. – Львів: Апріорі. – 2007. – 452 с.
  3. Журавчак Л.М., Грицько Є.Г. Метод пригранич­них елементів у приклад­них задачах матема­тичної фізики. - Львів: Карпатське відділення Інcтитуту геофізики НАН України, 1996.- 220 с.