Методика розрахунку синтетичних сейсмограм у вертикально-неоднорідному півпросторі для застосування до інверсії тензора сейсмічного моменту

Автори:
1
Hetman Petro Sahaidachny National Army Academy

Розроблено методику (алгоритм і програму) для моделювання трикомпонентних сейсмограм від довільного дипольного ефективно-точкового джерела у вертикально-неоднорідному півпросторі з поглинанням. Алгоритм і програму випробувано на прикладі реального землетрусу, зареєстрованого на різних епіцентральних віддалях з використанням горизонтально-шаруватих моделей середовища. Використовуючи запропоновану методику, зроблено спробу оцінити тензор сейсмічного моменту для вогнища Кримського землетрусу 16. 10. 1998 р. (Мw = 3.6).

  1. Пак Р. М. Хвильове поле в однорідному середовищі для джерела у вигляді одинарної сили або подвійної пари сил // Геоінформатика ─ 2004. ─ № 1. ─ С. 36 ─ 44.
  2. Пак Р. М. Моделювання хвильового поля, збуд­женого глибинним джерелом у вертикально-неоднорiдному середовищi // Геофизический журнал ─ 2005. ─ №5. ─С. 887 ─ 894.
  3. Молотков Л. А. Матричный метод в теории распространения волн в слоистых, упругих и жидких средах ─ Л.: Наука, 1984. ─ 201 с.
  4. Sato T., Helmberger D. V., Somerville P. G., Graves R. W., Saikia C. K. Estimates of regional and local strong motions during the great 1923 Kanto, Japan, earthquake (Ms 8.2). Part I: Source estimation of a calibration event and modeling of wave propagation paths // Bull. Seism. Soc. Am. ─ 1998. ─ Vol. 88, № 1. ─ P. 183 ─  205.
  5. Saikia C. K. Modified frequency-wavenumber algorithm for regional seismograms using Filon's quadrature: modelling of Lg waves in eastern North America // Geophys. J. Int. ─ 1994. ─ Vol. 118. ─ P. 142 ─ 158