Особливості глибинної будови центральної частини ДДЗ за даними інтегрального геолого-геофізичного моделювання

1
Науково-технічна компанія "ДЕПРОІЛ ЛТД"; Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
2
Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»

Центральна частина Дніпровсько-Донецької западини є одним з перспективних нафтогазоносних регіонів України. Результати проведених авторами досліджень дозволили створити його просторову інтегральну цифрову геолого-геофізичну (геогустинну) модель, максимально якісно і кількісно узгоджену з відомими геофізичними і геологічними даними. За результатами аналізу поведінки геогустинних параметрів моделі виявлені домінантні ознаки їх зміни, які пов’язані з різними геологічними процесами у осадових відкладах та утвореннях кристалічного фундаменту.

  1. Петровський О.П., Зейкан О.Ю., Ганженко Н.С. Принципи створення просторової геогустинної моделі глибинної будови центральної частини Дніпровсько-Донецької западини // Науковий вісник національного технічного університету нафти і газу. - 2011. - №1(27). – С. 9 – 16.
  2. Омельченко В.В., Шемет В.Г. Результати тематичних робіт “Аналіз даних граві-магніто-електророзвідки в межах південно-східної частини Дніпровського грабену з метою визначення крупних прогнозних перс­пективних об’єктів для першочергового вивчення” (2006-2007, договірні роботи з НАК “Нафтогаз України”). м. Дніпропетровськ, 2007. – 172 с.