Про доцільність дослідження карсту на родовищах калійної та кам’яної солі електричними методами

1
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
2
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Дослідження проведено в межах Калуш-Голинського родовища калійної солі. Наведено аналіз системних помилок в геологічній інтерпретації. За результатами інтерпретації виявлено, що розмив соляного дзеркала має площинний характер і повинен ураховуватись при прогнозуванні просідання денної поверхні. Авторами статті запропоновано нові оригінальні підходи комплексної інтерпретації зазначених методів для картування геологічного розрізу.

  1. Національна доповідь про стан техногенної та природної безпеки в Україні у 2005 році. // К.: ДП “Агентство “Чорнобильінформ”. - 2006. – 242 с.
  2. Національна доповідь про стан техногенної та при­родної безпеки в Україні у 2006 році. // К.: ДП “Агентство “Чорнобильінформ”. - 2007. – 236 с.
  3. Національна доповідь про стан техногенної та природної безпеки в Україні у 2007 році. // К.: ДП “Агентство “Чорнобильінформ”. - 2008. – 230 с.
  4. Національна доповідь про стан техногенної та природної безпеки в Україні у 2008 році. // К.: ДП “Агентство “Чорнобильінформ”. - 2009. – 230 с.
  5. Проведення моніторингових спостережень над шахтними полями Калуш-Голинського родовища калійних солей [Звіт про науково-дослідну роботу // Хмара І.Є., Кузьменко Е.Д., Багрій С.М., та ін.]. № ДР 0108U007562, Інв. №0309U00296 – Калуш: ДП “НДІ Галургії”. - 2008. – 103 с.
  6. Продовження моніторингових спостережень над шахтними полями Калуш-Голинського родовища калійних солей у 2009 році [Звіт про науково-дослідну роботу // Хмара І.Є., Кузьменко Е.Д., Багрій С.М., та ін.]. № ДР 0109U004372, Інв. №0110U001042 – Калуш: ДП “НДІ Галургії”. - 2009. – 86 с.
  7. Сапужак Я. С., Шамотко В. И., Кравченко А. П., Геоелектрические модели и методи исследо­вания структур запада Украины. // Киев: Наукова думка. - 1990. – 186 с.
  8. Кузьменко Е. Д., Сапужак Я. С., Електрична розвідка методом становлення поля. // Івано-Франківськ:Факел. - 2002. – 154 с.