Процес локалізації ПП при зміні на пружено-деформованого стану гірських порід

Автори:
1
Інститут фізики Землі ім. О.Ю. Шмідта РАН

Експериментальні дослідження на розломних зонах поліметалічних рудопроявів показали ефективність контролю зміни напружено-деформованого стану масиву гірських порід шляхом спостереження і аналізу поведінки варіацій природних електричних полів (ПП). Застосування 4-х електродного компенсованого методу реєстрації ПП підвищує чутливість і завадозахищеність вимірювань локальних сигналів на тлі значних природних і техногенних завад. Методом можуть виділятися ділянки нестійкого підвищеного механічного напруги.

  1. Демин В. М., Майбук З.-Ю.Я. Физические основы механоэлектрических преобразований в рудоносных структурах и рудных телах. // сследования в области геофизики. М.: ОИФЗ РАН, 2004. С. 202-216.
  2. Крылов С.М., Никифорова. Н.Н. О сверхнизкочастотном электромагнитном излучении активной геологической среды // М. Физика Земли. 1995. № 6. С. 42-57.
  3. Крылов С.М., Майбук З-Ю.Я. Измеритель ротора электрического поля.//Сейсмические приборы. Вып. 39. –М.: ОИФЗ РАН, 2003. –84 с. С.28-35.
  4. Соболев Г. А., Демин В. М. Механоэлектрические явления в Земле. М. Наука, 1980. 215 с.