Про необхідність модернізації гравіметричної мережі України

https://doi.org/10.23939/jgd2012.02.034
Надіслано: Грудень 14, 2012
1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет “Львівська політехніка”

Розглянуто сучасний стан існуючої фундаментальної гравіметричної мережі та гравіметричних мереж 1-го і 2-го класів України. Обґрунтовано необхідність створення високоточної гравіметричної системи України з відповідною густотою пунктів і середньою відстанню між ними. Подано рекомендації щодо модернізації існуючої мережі та завершення гравіметричного знімання території України в масштабі 1 : 50 000.

  1. Антонов В.О. Проект на виконання геофізичних робіт по збереженню і відновленню Державної опорної гравіметричної мережі І і ІІ класу (титул 231/03). – Дніпропетровськ, 2003.
  2. Двуліт П.Д. Гравіметрична мережа України: сучасний стан і перспективи розвитку // Геодинаміка. – 2009. – № 1(8). – С. 44–46.
  3. Двуліт П.Д, Єнтін В.О., Кучер О.В. Розвиток Державної гравіметричної мережі України як пріо­ритетна складова програми із проблем мінераль­но-сировинного забезпечення країни // Мінеральні ресурси України – 2010. – № 2. – С. 5–6.
  4. Двуліт П.Д., Кучер О.В. Основні напрямки розвитку Державної гравіметричної мережі Украї­ни // Вісник геодезії та картографії. – 2009. –
    № 6. – С. 11–13.
  5. Двуліт П.Д., Савчук С.Г. Гравітаційне поле Землі та розвиток фундаментальної геодезичної ме­режі України // Вісник геодезії та картографії. – 2002. – № 2. – С. 10–12.
  6. Сидоренко Г.С., Мірошниченко О.М., Кучер О.В., Заєць І.М. Проблеми досягнення високої точності вимірів при побудові гравіметричної мережі // Вісник геодезії та картографії. – 2006. –№ 5. – С. 10–16.
  7. Сосса Р. Стан і перспективи розвитку топографо-геодезичної та картографічної діяльності в Україні // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2006. – С. 18–30.