Геотермічна модель земної кори через східні Карпати вздовж сейсмічного профілю Добре-3 (PANCAKE)

2013;
: pp. 192 - 194
https://doi.org/10.23939/jgd2013.02.192
Надіслано: Липень 30, 2013
Автори:
1
Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України

В статті представлено двовимірну числову модель термічної структури земної кори і верхньої мантії в Карпатському регіоні, побудовану на основі нових сейсмічних даних вздовж профілю Добре-3 (PANKACE) від Східно-Європейського кратона (СЄК) до Панонського басейну (ПБ). Розподіл теплових потоків і температури в земній корі можна пояснити структурою літосфери і кайнозойскою тектоно-магиптичною активністю.

  1. Кутас Р.И. Тепловое поле и геотермический режим литосферы // Литосфера Центральной и Восточной Европы. Обобщение результатов исследований (Гл. ред.. А.В.Чекунов). – Киев: Наук. думка, 1993. – С.114-135.
  2. Кутас Р.И., Цвященко В.А., Корчагин И.Н. Моделирование теплового поля континентальной литосферы. – Киев: Наук. думка, 1989. – 192 с.
  3. Литосфера Центральной и Восточной Европы. Геотраверсы I, II, V / Гл. ред. А.В.Чекунов. – 1988. – Киев: Наук. думка. – 168 с.
  4. Тектонічна карта України. Пояснювальна записка. Масштаб 1:1000000 / Відпов. ред. Д.С. Гурський, С.С. Круглов. – Київ: УкрДГРІ. – 2007. – 96 с.
  5. Starostenko V.I. et al. Seismic velocity model of the crust and upper mantle along profile PANCAKE across the Carpathians between the Pannonian Basin and the East European Craton / Tectonophysics. – 2013. – DOI: 10.1016/j.tecto.2013.07.008