2-гідроксіетилметакрилат

Особливості направленого формування структури і властивості високогідрофільних мембран на основі кополімерів полівінілпіролідону

Досліджено полімеризацію композицій гідроксіалкіл(мет)акрилатів з полівінілпіролідоном і синтезовані високо гідрофільні мембрани на їх основі. Досліджено основні властивості одержаних кополімерів, у т.ч. фізико-механічні та проникність. Виявлено взаємозв‘язок параметрів комплексоутворення між мономером та полівінілпіролідоном у вихідній композиції зі складом і структурними параметрами сітки кополімерів. Виявлені ефективні способи направленого формування структури і регулювання властивостей досліджуваних високогідрофільних мембран.

Роль FeSO4 при виробництві кополімерів полівінілпіролідону

Підтверджено перебіг прищепленої полімеризації 2-гідроксіетилметакрилату на полівінілпіролідоні в присутності сульфату заліза (ІІ) з утворенням сітчастого кополімеру, придатного для використання як матриці для хімічного відновлення металів та одержання на його основі композиційних металогідрогелів. Встановлено вплив композиційного складу і концентрації Fen+ на структурні параметри полімерної сітки, склад кополімерів, ефективність та ступінь прищеплення. Встановлено взаємозв’язок структури синтезованих кополімерів з їх температурними та фізико-механічними властивостями.

Вплив молярного співвідношення реагентів на кінетичні аспекти реакції одержання 2-гідроксиетил-1,3,4-триметилциклогекс-3-енкарбоксилату

Досліджено кінетичні аспекти реакції одержання 2-гідроксиетил-1,3,4 триметилциклогекс-3-енкарбоксилату. На основі отриманих результатів встановлено, що кінетика досліджуваного процесу підпорядковується рівнянню Міхаеліса-Ментен. Встановлена лімітуюча стадія реакції та запропонований її механізм.

Пористі композити на основі мінерально наповнених кополімерів полівінілпіролідону з бактерицидними властивостями

Досліджено полімеризацію композицій 2-гідроксіетилметакрилату з полівінілпіролідоном у присутності мінеральних наповнювачів (гідроксіапатиту, монтморилоніту і воластоніту). Встановлено вплив природи та кількості мінерального наповнювача на кінетику полімеризації і склад кополімерів. Підтверджено можливість одержання в структурі композиту частинок срібла реакцією відновлення нітратів срібла третинним атомом нітрогену полівінілпіролідону. Синтезовані срібловмісні композити проявляють фунгібактерицидні властивості, зокрема, проти Escherichia coli, Staphylococcus aureus і Aspergillus niger.