2-гідроксіетилметакрилат

СИНТЕЗ КОПОЛІМЕРІВ ПОЛІВІНІЛПІРОЛІДОНУ В ПРИСУТНОСТІ ДВОХКОМПОНЕНТНИХ ІНІЦІЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ

В роботі представлені результати дослідження кополімеризації 2-гідроксіетилметакрилату (ГЕМА) з полівінілпіролідоном (ПВП) під дією двохкомпонентних ініціювальних систем феруму (ІІ) сульфат/ініціатор радикального типу.

Investigation of the properties of nickel-filled copolymers of polyvinylpyrrolidone and hydrogel materials based on them

Досліджено  властивості  нікельнаповнених  кополімерів  полівінілпіролідону  з 2-гід- роксіетилметакрилатом та гідрогелевих матеріалів на їх основі, одержаних методом поліме- ризації з одночасним відновленням йонів металу. Встановлено вплив складу полімер-мономерної композиції, вмісту металу-наповнювача  та умов  проведення  реакції відновлення йонів Ni2+ на фізико-механічні, сорбційні, електричні та магнітні характеристики отриманих матеріа- лів.

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ НІКЕЛЬНАПОВНЕНИХ КОПОЛІМЕРІВ ПОЛІВІНІЛПІРОЛІДОНУ ПІД ЧАС ПОЛІМЕРИЗАЦІЇ З ОДНОЧАСНИМ ВІДНОВЛЕННЯМ Ni2+

Підтверджено  перебіг  прищепленої  полімеризації 2-гідроксіетилметакрилату  на полівінілпіролідоні з утворенням сітчастого кополімеру одночасно з хімічним відновленням йонів нікелю. Встановлено вплив процесу відновлення на структурні параметри полімерної матриці –  ефективність  прищеплення  та  вміст  полівінілпіролідону  у  кополімері, молекулярну масу міжвузлового фрагмента полімерної сітки. Досліджено вплив присутності компонентів  полімер-мономерної  композиції  на  формування  частинок  нікелевого наповнювача.

ЗАКОНОМІРНОСТІ ВІДЦЕНТРОВОГО ФОРМУВАННЯ МЕТАЛОНАПОВНЕНИХ ГІДРОГЕЛЕВИХ ПЛІВОК

Композиційні металонаповнені гідрогельні матеріали в багатьох випадках під час експлуатації використовуються у вигляді плівок, в медицині це – різного роду мембрани, трансдермальні препарати, імпланти, елементи медичної апаратури, призначені для встановлення її надійного контакту з організмом людини, в приладобудуванні – елементи різних датчиків (вологи, температури, тиску, концентрації газоподібних та рідких продуктів) і т.п.

Плівкові гідрогелі на основі кополімерів полівінілпіролідону з регульованими сорбційно-десорбційними характеристиками

Синтезовано гідрогелеві плівкові композити біомедичного призначення на основі кополімерів полівінілпіролідону з 2-гідроксіетилметакрилатом. Встановлено вплив природи, кількості наповнювача та складу композиції на закономірності одержання, структуру та властивості гідрогелів. Синтезовані гідрогелеві композити рекомендовані для використання для систем із контрольованим вивільненням ліків.

The peculiarities of the polyvinylpyrrolidone copolymers synthesis for contact lenses

The research results of the hydrogels synthesis rules on the basis of 2-hydroxyethylmethacrylate-polyvinylpyrrolidone copolymers and effective ways of adjusting of their proper¬ties are given. Synthesized copolymers appeared to be effective materials for production of hydrophilic contact lenses.

Hydrogels Penetration and Sorption Properties in the Substances Release Controlled Processes

The crosslinked copolymers of 2-hydroxyethylmethacrylate with polyvinylpyrrolidone as granules and membranes have been synthesized and their penetration and sorption-desorption properties have been investigated. The model of mass-transfer from the solid soluble surface through the hydrogel shell has been suggested. The developed materials are able to create encapsulated and granular polymer forms of drugs prolonged release.

Matrix Polymerization of 2-Hydroxyethylmethacrylate in the Presence of Polyvinylpyrrolidone in Permanent Magnetic Field

The influence of a constant magnetic field on the polymerization kinetics and structural parameters of a hydrogel network on the basis of 2-hydroxyethylmethacrylate and polyvinylpyrrolidone compositions has been investigated. It has been shown that the magnetic field activates matrix polymerization of such compositions and assists in structure formation of copolymers with minor cross-link density. The efficiency of the developed polymeric materials used for production of ultrathin contact lenses has been confirmed.

Оптимізація умов реакції циклізації 2,3-диметилбута-1,3-дієну та 2-гідроксиетилметакрилату

На основі експериментальних досліджень методом математичного моделювання вибрано оптимальні умови реакції циклізації 2,3-диметилбута-1,3-дієну та 2-гідроксиетилметакрилату з отриманням 2-гідроксиетил-1,3,4-триметилциклогекс-3-енкарбоксилату.

Особливості направленого формування структури і властивості високогідрофільних мембран на основі кополімерів полівінілпіролідону

Досліджено полімеризацію композицій гідроксіалкіл(мет)акрилатів з полівінілпіролідоном і синтезовані високо гідрофільні мембрани на їх основі. Досліджено основні властивості одержаних кополімерів, у т.ч. фізико-механічні та проникність. Виявлено взаємозв‘язок параметрів комплексоутворення між мономером та полівінілпіролідоном у вихідній композиції зі складом і структурними параметрами сітки кополімерів. Виявлені ефективні способи направленого формування структури і регулювання властивостей досліджуваних високогідрофільних мембран.