адміністрація

Адміністрування митних платежів: концептуальний базис в стратегіях розвитку підприємств

Розвинуто концептуальний базис адміністрування митних платежів у частині уто- чнення змісту зазначеного поняття та виокремлення його характерних ознак. Встанов- лено, що у теорії оподаткування адміністрування митних платежів розглядають най- більш поширено як процес збирання, обчислення, контролю та сплати цих видів податкових платежів.

Соціальна відповідальність підприємства: теоретико-методологічні проблеми становлення

Визначено теоретико-методологічні аспекти становлення соціальної відповідальності підприємств у сфері бізнесу як необхідної складової адаптації зарубіжного та вітчизняного досвіду для забезпечення сталого розвитку корпоративної соціальної відповідальності в Україні. Проаналізовано взаємодію та зони відповідальності органів державного управління, бізнес- структур, профспілкових, громадських організацій та інших зацікавлених сторін.

Взаємодія політичної та адміністративної складових в державному управлінні

Досліджено політичну та адміністративну складові системи державного управління. Визначено сфери їх діяльності та функції, які вони виконують у процесі державного управління. Виявлено суперечності, що виникають у процесі взаємодії цих складових державного управління.

Economic evaluation of administration systems in the context of management business processes reengineering

The article deals with the peculiarities of an economic evaluation of administrative systems in the context of management business processes reengineering. In particular, methodological approaches to the economic evaluation of such systems are described and characterized. It is concluded that under present conditions most of the projects on construction or improvement of administrative systems belong to the category of investment projects, which, accordingly, are related to investment costs.

Modeling of Snnovative Development of Administration of Ooutsourcing Activities of It-Market Enterprises

Outsourcing provides IT companies with a number of benefits and improves the financial and economic performance of their operations. The outsourcing market in Ukraine is developing fast, many types of outsourcing are used in various types of economic activity. Implementation of outsourcing as one of the most popular business models necessitates constant and well-coordinated cooperation with other business entities.