адміністратив^а реформа

Сучасні проблеми побудови ефективної держави в Україні

Здійснено теоретико-методологічний аналіз сучасних проблем побудови ефективної держави в Україні. Ідентифіковано основні концептуальні підходи щодо розуміння проблемних аспектів функціонування Української держави. Визначено основні пріоритети утвердження принципів побудови ефективної держави у контексті реалізації системних реформ в Україні.

Some questions formation of the institute of administrative services in Ukraine bylaw level

In the article investigate the periods regulatory institution of administrative services at the law level. Studied the ratio of the terms “administrative services”, “public service” and “management service”. Separately, the notion of the term “service” in private relations.