Сучасні проблеми побудови ефективної держави в Україні

Authors: 

І. Динник

Здійснено теоретико-методологічний аналіз сучасних проблем побудови ефективної держави в Україні. Ідентифіковано основні концептуальні підходи щодо розуміння проблемних аспектів функціонування Української держави. Визначено основні пріоритети утвердження принципів побудови ефективної держави у контексті реалізації системних реформ в Україні.

  1. Дроздов О. Імпульс для громадянського суспільства / О. Дроздов // День. Суспільство [Текст]. — 2011. — № 4/5. — 14 —15 січ.
  2. Авер’янов В. Б. Принцип верховенства права у сфері виконавчої влади: питання теорії та практика реалізації / В. Б. Авер’янов // Право України [Текст]. — 2010. — № 3. — С. 73, 74.
  3. Мудрак І. Концепція національного кримінально-процесуального судочинства в контексті судово-правової реформи / І. Мудрак // Віче [Електронний ресурс]. — 2010. — № 22. — Режим доступу : http://www.viche.info/journal/2286.
  4. Рудень В. В. Передумови запровадження обов’язкового медичного страхування / Рудень В. В., Сидорчук О. М. // Фінанси України [Текст]. — 2006. — № 10. — С. 71–73.
  5. Холод Н. Про пенсійну реформу в Україні / Н. Холод // Новини голосу Америки, 16 грудня 2010 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://ukrainian.voanews.com/content/kholod_azarov 112013029/237393.html.
  6. Кривов В. Економіко-правові важелі розбудови нашої держави на сучасному етапі / В. Кривов // Юридичний журнал [Електронний ресурс]. — № 5. — 2009. — Режим доступу : http://www.justinian.com.ua/article.php?id=3220.
  7. Скрипнюк О. Правова держава в Україні: питання теорії і практика реалізації / О. Скрипнюк // Віче [Текст]. — 2010. — № 18 (279). — С. 8.