активність

Інтерпретація впливу солей на регенерацію насиченого миш’яково-содового розчину за допомогою вимірювання окисно-відновного потенціалу

Досліджено вплив різних забруднювачів у процесі очищення коксового газу від сірководню миш’яково-содовим розчином внаслідок вимірювання окисно-відновного потенціалу (ОВП). Вимірювання ОВП є простим і показовим методом визначення активності розчину. Розглянуто вплив тіосульфату на активність поглинального розчину на основі розгляду перетворень миш’яку (As3+/As5+)