Каталіз процесу оксихлорування етилену в 1,2-дихлоретан за участю активних центрів CuCl2/CuCl на поверхні γ-Al2O3

Authors: 

Sergey Kurta

На основі рентгеноструктурного аналізу носія γ-Al2O3 і каталізатора CuCl2, CuCl на його поверхні, досліджена будова активних центрів. Показано вплив типу каталізатора на механізм процесу окислювального хлорування етилену. На основі даних мас-спектроскопічного аналізу вивчено різницю в будові активних центрів і механізмі роботи двох каталізаторів нанесеного й просоченого типу CuCl2, CuCl/γ-Al2O3, в процесі окислювального хлорування етилену в 1,2-дихлоретан.

[1] Kurta S.: Khіmіya і Tehnologіya Chlororganіchnyh Spoluk. Plai, Іvano-Frankіvsk 2009.
[2] Flid M. and Treger Yu.: Vinilchlorid. Himiya i Tehnologiya. V.1. Kalvis, Moskwa 2008.
[3] Flid M.: DSc thesis, FGUP NII “Sintez”, Russia, Mockwa 2002.
[4] Zolotovskii B.: DSc thesis, Novosibirsk, Rissia 1992.
[5] Kurta S., Haber M. and Mikitin І.: Khіm. Prom. Ukrainy, 2003, 55, 9.
[6] Kurta S., Mikitin І. and Pronik O.: Pat. Ukrainy 24933. Publ. July 25, 2007. 
[7] Kurta S., Mikitin I., Haber M. and Skakun P.: Pat. Ukrainy 88262. Publ. June 25, 2009.
[8] Mikitin І.: PhD thesis, Lviv, Ukraine 2009.
[9] Kurta S., Mikitin I. and Kurta O.: Fіzika і Khіmіya Tverdogo Tіla, 2008, 9, 577.
[10] Kulik T., Barvinchenko V., Palyanica B. et al.: Zh. Fizicheskoi Khimii, 2007, 81, 88.
[11] Kurta S., Mikitin І. and Kurta O.: Fіzika і Khіmіya Tverdogo Tіla, 2008, 9, 143.
[12] Lamberti C., Prestipino C., Capello L. et al.: Int. J. Mol. Sci., 2001, 2, 230.
[13] Jorgensen C.: Progr. Inorg. Chem., 1979, 12, 101.
[14] Garilli M., Fatutto P. and Piga F.: La Chimica e l’Industria, 1998, 80, 333.
[15] Leofanti G., Padovan M., Garilli M. et al.: Int. J. Mol. Sci., 2001, 2, 244.
[16] Leofanti G., Marsella A., Cremaschi B. et al.: J. Catal., 2001, 202, 279.
[17] Kurta S., Mykytyn I. and Haber M.:Zh. Prikladnoi Khimii, 2005, 76, 1110.