активність

На шляху до архітектурної освіти і професії майбутнього. Кафедрі дизайну архітектурного середовища 15 років – замість звіту

Висвітлено феномен кафедри дизайну архітектурного середовища Інституту архітектури Національного університету “Львівська політехніка” у її концептуальному, творчому і часовому розвитку на шляху до архітектурної освіти і професії майбутнього.

Про діяльність недержавних громадських організацій в Україні

Проаналізовано основні завдання, які ставлять перед собою недержавні громадські організації, здійснюючи діяльність в Україні. Виокремлено основні функції недержавних громадських організацій, реалізація яких має певні зовнішні форми. Визначено мету, сфери діяльності та джерела фінансування цих організацій. Звернено увагу на недоліки діяльності недержавних громадських організацій. Наведено авторське визначення форм діяльності недержавних громадських організацій.

Детермінація дефініції поведінки:теоретико-правовий вимір

Досліджено особливості поняття поведінки, сутнісний зміст якої на сучасному етапі трансформації суспільства розкривається через такі категорії і поняття, як “людина”, “соціум”, “діяльність”, “суспільні” й “виробничі відносини”, “суспільне життя”, “особистість” тощо. Поведінку розглянуто як сукупність послідовних учинків або систему дій людини, як практичну, реальну або реалізовану дію, яка, найперше, є різновидом поведінки, осмисленим комплексом учинків.

Індивідуальність у системі соціальних зв'язків: філософсько-правовий аспект

На філософсько-правовому рівні проаналізовано дефініцію індивідуальності у системі соціальних зв’язків. З’ясовано, що індивідуальність – одна з основних властивостей особистості, її суттєва характеристика, яка визначається за формою та способом буття людини як суб’єкта свідомої діяльності. Доведено, що формування особистості визначається історично системою суспільних відносин, культурою певної епохи, яку вона поступово опановує під час суспільної життєдіяльності. Від того, які саме соціальні чинники формують особистість, залежать і її індивідуальні риси.

Behavior as activity: social-legal dimension of personality

The article detailed analysis of the problem of individual behavior in social and legal discourse, describes the value orientation of man as a philosophical and legal category. Thebehavior of a set of actions and deeds, expressions and forms of activity that are primarily categories of social philosophy and covers the objectives, means and results of the process of form. Sformulovavno conceptual positions and conclusions about the phenomenon of the individual as the foundation of modern legal anthropology.

The idea of “individuality”: philosophical and legal concept

In the article the essence of the definition of “identity” as a complex multi-faceted and multi-level structure, the meaning of which depends not only on the wealth of natural its premises, but also the depth and breadth of its entry into the mechanism of public relations, as well as the degree of social activity, reflecting sub of the object as individual. The researcher examined the defining idea of “individuality” in the philosophical and legal terms, the proposed methodological concept on the designated problems.

Concept personal development of individuals in the philosophical and legal views of modern times

The article analyzes the concept of the personal development of the individual in philosophical and legal views of modern times. It is proved that the realization of the essence of the individual is depending on internal guidelines on the existence or ownership, so it can be productive or unproductive. Thoroughly analyzed the doctrine of freedom as it is in the New Time is the main basis of creating a new image of man in the philosophical and legal space.

Human behavior, philosophical and legal reflection “activity” and “activity”

The article investigates human behavior as an object of philosophical and legal reflection “activity” and “activity”. Modified the problem motivated and achieve value-oriented human behavior, acting peculiar social processes substance of human life in all spheres of public life. Deals behavior primarily as a category of social philosophy, which includes objectives, means and results of the process of form.

Social value and orientations in professional activity of young specialists, graduates from universities of Ukraine

The article covers the notion of professional activity of young specialists, graduates from universities of Ukraine, that under modern socially-economical and politically-legal conditions carry out essential functions in all the social branches of society, the development, functioning of the state, and their professional activity stands as a major social value.