амофос

Кінетика фільтраційного сушіння амофосу

The paper is dedicated to theoretical and experimental investigation of the kinetics of ammophos filtration drying. On the basis of experimental investigations, the criterial dependencies for determination of heat-and-mass transfer are received and the analogy between external heat transfer and mass transfer is determined. Розглядаються теоретичні та експериментальні дослідження кінетики фільтра- ційного сушіння амофосу.

Розроблення технології одержання амофосу із алжирських фосфоритів

Досліджено технологічні аспекти виробництва амофосу за умови використання як сировини алжирських фосфоритів. Обґрунтована необхідність підвищених витрат сульфатної кислоти при перероблення алжирських фосфоритів у порівнянні із технологією перероблення апатитового концентрату. Встановлено залежність рН розчину від молярного співвідношення NH3:H3PO4 при нейтралізації екстракційної фосфатної кислоти, виготовленої із алжирських фосфоритів. Доведено потребу більш глибокої нейтралізації кислотного розчину у технології отримання екстракційної фосфатної кислоти із алжирського фосфориту.