Android

Sensors in Cyber-physical Systems Based on Android Operating System

The cyber-physical systems take the major part of any system that help users to interact with environment processes.

Cyber-physical systems are intelligent systems, which include networks of physical and computing components that interact on internal level. The basis for the development of various models of cyber-physical systems are the using of measuring instruments and their software. Measuring instruments are necessary to control technological parameters processes and the environment.

Реалізація автоматизованої системи оповіщення про ДТП

Досліджено можливість створення автоматизованої автомобільної системи оповіщення про дорожно-транспортні пригоди. Розглянуто існуючі рішення, проаналізовано їх основні переваги та недоліки. Визначено, що загальним недоліком більшості існуючих систем є відсутність підтримки багатьох регіонів світу. Розвязання цієї проблеми реалізоване в представленій системі, яка дозволяє додати підтримку будь-якого регіону світу, за умови наявності координат місця ДТП.

Організація багатопотоковості на мобільній платформі Аndroid

In the article the main problems of the multi-threading organization in Android are processed and described. The basic options for cooperation of background threads and the main UI-thread of the program are considered and the advantages and disadvantages of each model interaction are highlighted.