architectural environment

МАТРИЦЯ ОЦІНКИ ВІЗУАЛЬНОГО КОМФОРТУ СВІТЛОВОГО СЕРЕДОВИЩА ВІДКРИТИХ ПУБЛІЧНИХ ПРОСТОРІВ (PUBLIC SPACE)

Візуальний комфорт штучного освітлення відкритих публічних просторів є важливим фактором сталого функціонування міста. Стрімкий розвиток інновацій у галузі освітленості архітектурного середовища дозволив значно підвищити туристичну та рекреаційну привабливість багатьох міст світу. Однак, поряд з позитивними змінами все більшу стурбованість викликає таке явище, як «світлове забруднення» - термін, що використовується для опису надмірного нічного штучного освітлення, особливо у великих міських агломераціях.

ДЕМОНСТРАЦІЇ МОДНИХ КОЛЕКЦІЙ ЯК ЗАСІБ РОЗКРИТТЯ ЦІННОСТЕЙ АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА

У цій статті проаналізовано модні покази українського дизайнера та дизайнерів світу. Розкрито вплив показів на природне, міське і архітектурне середовище. А саме, завдяки  демонстрацій модних колекцій привертається увага людей до проблем: екології, національної культури, ландшафту та пам’яток архітектури. Проаналізовано вплив природних і штучних  факторів на тематику і атмосферу презентаційного середовища.

ДИЗАЙН АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА: ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ

Розглянуто проблему поступової трансформації парадигми дизайну архітектурного середовища, тенденції розвитку цієї сфери професійної діяльності.

SIMILAR URBANISTIC APPROACH TO FOUNDATION OF THE EARLY MIDDLE AGE CITIES (UP TO 13th CENTURY) IN POLAND AND IN UKRAINE

The visual image of the architectural environment of historical cities in Poland and Ukraine significantly differs in the last centuries. Nevertheless, it has not been the constant feature. The research is devoted to the search for common compositional principles of forming early medieval cities in Poland and Ukraine in order to adequately assess their contribution to the world culture.

The concept of traditional architecture in terms of preserving identity of modern architectural space in Ukraine

The article deals with the issue of preserving a traditional Ukrainian architectural environment under conditions of present-day construction. It has been found out that an ecological approach and landscape integration, traditional for Ukrainian folk architecture, which could become the basis for preserving its identity in future, in most cases coincide with the concept of modern organic architecture as well as modern understanding the relationship between society and nature.