Arduino

ВИЗНАЧЕННЯ ЗАПОВНЕНОСТІ ЧАШІ ШНЕКОВОГО СМАРТ ПРЕСА ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ МАШИННОГО НАВЧАННЯ

Постановка проблеми. У цьому дослідженні розглядається проблема точного визначення заповненості чаші шнекового преса для оптимізації процесу відтиску олії. Наявні методи вимірювання на основі ваги або об’єму часто можуть давати неточні результати через змінну вагу олії на різних етапах екстракції, неоднорідність матеріалу, вплив навколишнього середовища та неточне калібрування приладу. Мета.

A Computer System for Collecting Data on Temperature and Humidity on Premises

Abstract: Nowadays, it is impossible to do without cli- mate control in enterprises, especially when these are en- terprises that manufacture products that can become unus- able under the influence of environmental factors such as high or low temperature, humidity, and dryness. Basically, in most enterprises, finding a solution to this issue is re- quired by state standards, which cannot be ignored, be- cause it can harm people.

Принципи побудови метеостанції для спостереження за мікрокліматом у приміщенні на платформі Arduino

У роботі представлено принципи побудови метеостанції для спостереження за мікрокліматом у приміщенні на платформі Arduino. Розглянуто платформу для розробки та середовище для програмного забезпечення. Змодельовано віртуальну схему метеостанції. Опи- сано основні функції складових компонентів, показано їхнє підключення до мікроконтролера. Розглянуто процес прошивки мікроконтролера, описано алгоритм роботи системи та розроблено його схему електричну функціональну. Описано налаштування метеостанції та представлено інструкції для користування. Наведено результати тестування приладу.

Розроблення домашньої системи безпеки на основі технологій інтернету речей

Пропонується платформа економічно ефективної розумної домашньої системи безпеки на базі Інтернету речей, що надає дані у хмарі для додатків. Розумна система безпеки включає мережу зондування пристроїв моніторингу стану будинку через бездротовий зв’язок в діапазоні ISM, контролера управління системою безпеки будинку з підключенням до мережі Інтернет за допомогою бездротового з’єднання Wifi, а резервний спосіб оповіщення користувача реалізовано SMS повідомленням через стільникову мережу GSM, хмарного сервера та додатку для мобільних телефонів на операційній системі Android.