автентифікація

Інтелектуальна система кластеризації користувачів соціальних мереж на основі аналізу тональності даних

Головна мета статті – аналіз інтелектуальної системи кластеризації користувачів со- ціальних мереж на основі аналізу тональності даних. Основна мета цієї інтелектуальної системи – формування загального «образу» користувача системи за допомогою аналізу тональності даних соціальних мереж користувача та їх подальшої кластеризації. Спроєктовано інтелектуальну систему, яка з використанням алгоритмів Identity та Access/Refresh JWT токенів забезпечує швидкі та максимально безпечні функції реєстрації, автентифікації та опрацювання різних сеансів користувачів системи.

AUTHENTICATION SYSTEM BASED ON ACOUSTIC SIGNAL ANALYSIS

The paper has been devoted to the issues of authentication and authorization of users in systems running on the Internet are investigated, the problem of reliability of access and options for improving and enhancing the level of security and preservation of user data are considered. The article offers a solution to the problem of increasing reliability through the developed authentication system using the analysis of audio signals.

Метод адаптивної автентифікації користувачів в комп’ютерних мережах на основі біометричних даних

За результатами аналізу особливостей захисту інформації в комп'ютерних мережах обґрунтована потреба застосування біометричних даних у сервісах аутентифікації користувачів. Запропоновано метод адаптивної автентифікації користувачів у ступеневій системі захисту інформації у комп'ютерній мережі на основі біометричних даних – відбитків пальців.

Захист інформації в системі підвищення компетентнісних характеристик та оцінювання рівня знань аудиторів

Безперервний розвиток аудиторів є дуже важливим та водночас складним завдан- ням. Упровадження новітніх технологій та автоматизація процесу навчання значно спрощує та навіть здешевлює це завдання. Проте автоматизація процесу підвищення компетентності аудитора спричиняє загрози, що стосуються несанкціонованого доступу, пошкодження чи викрадення інформації, що міститься в системі.