Метод адаптивної автентифікації користувачів в комп’ютерних мережах на основі біометричних даних

Authors: 

Ігнатович А. О.

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра електронних обчислювальних машин

За результатами аналізу особливостей захисту інформації в комп'ютерних мережах обґрунтована потреба застосування біометричних даних у сервісах аутентифікації користувачів. Запропоновано метод адаптивної автентифікації користувачів у ступеневій системі захисту інформації у комп'ютерній мережі на основі біометричних даних – відбитків пальців.

1. Ємець В. Сучасна криптографія: основні поняття / В. Ємець, А. Мельник, Р. Попович. – Львів: БАК. – 2003. – 144 с. 2.Столлингс В. Криптография и защита сетей: принципы и практика: пер. с англ. 2-е изд. – М.: Вильямс, 2001. – 672 с. 3. Варецький Я. Модель взаємодії користувача із системою криптографічного захисту / Я. Варецький, А. Ігнатович // Зб. наук. пр.: Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності МНС України. – 2007. – №1. – С. 143–149. 4. Русин Б. Біометрична аутентифікація та криптографічний захист: монографія / НАН України, Фіз.-мех. ін.-т ім. Г. В. Карпенка. – Львів: Коло, 2007. – 287 с. 5. Варецький Я. Особливості застосування біометричної інформації в ланках аутентифікації ГРІД-середовища / Варецький Я., Ігнатович А. Проблеми корозійно-механічного руйнування, інженерія поверхні, діагностичні системи // Матеріали відкритої науково-технічної конференції молодих науковців і. спеціалістів Фізико-механічного інституту ім.. Г. В. Карпенка НАН України. – Львів. – 2009. – С. 287–289. 6. Varectskyy J., Rusyn B., Ignatovych A.: Biometric Data Embedding in X.509 Certificates for Grid Systems // Informatyka w dobie XXI wieku. Technologie informatyczne w nauke, technice i educacji, pod red. A. Jastriebowa. – 2009. – P.145–148. 7. Varectskyy J., Rusyn B., A. Molga and Ignatovych A. A New Method of Fingerprint Key Protection of Grid Credential. // Advances in Intelligent and Soft Computing. Springer – Verlag Berlin Heidelberg. – 2010. – P. 99–104. 8. Standard ECMA-219. Authentication and Privilege Attribute Securite Applic Related Key Distribution Funсtions // ECMA. – 1994. – Parts 1, 2, 3. – P.176