автомагістраль

Зміна функціонального стану водіїв при русі автомобільними дорогами різних категорій

В статті проаналізовано вплив чинника людини на безпеку дорожнього руху та основні методи його дослідження. Визначено основні показники функціонального стану водіїв, які найбільш точно ілюструють зміну нервово-емоційного напруження під час керуванням транспортним засобом в різних дорожніх умовах. Встановлено закономірності зміни функціонального стану водіїв, які керували транспортним засобом, що рухався по дорогах різних категорій.

ECOLOGICAL AND GENETIC MONITORING OF THE AGRO - AND BIODIVERSITY OF THE COASTAL ZONE OF WESTERN GEORGIA

The intensity of heavy metals, natural and anthropogenic radionuclides are studied in the cultivated plants and soil in the vicinity of the western coast of Georgia. It is shown that the intensity of their accumulation depends on the type of plant, the place of sampling and the ecological zone. The highest rate of natural radionuclides is 40K, and the lowest - 226Ra, from the technogenic radionuclides the high-quality activeness is characterized to 137Cs, and its accumulation is the highest in the soil. From the hard metals, the plants most actively absorb lead and cadmium.

Експерементальні дослідження вмісту важких металів в охоронних зонах автомагістралей

Експериментально досліджено вплив важких металів на прилеглі землі пересувних джерел забруднення та поширення важких металів на відстань.