автоматизована система

Реалізація автоматизованої системи оповіщення про ДТП

Досліджено можливість створення автоматизованої автомобільної системи оповіщення про дорожно-транспортні пригоди. Розглянуто існуючі рішення, проаналізовано їх основні переваги та недоліки. Визначено, що загальним недоліком більшості існуючих систем є відсутність підтримки багатьох регіонів світу. Розвязання цієї проблеми реалізоване в представленій системі, яка дозволяє додати підтримку будь-якого регіону світу, за умови наявності координат місця ДТП.

Cyber-Physical System of Parking Lot Operation

Multilevel structure of cyber physical parking lot operation system. Classification of the ways of driver identification has been given. The functions and algorithms of parking lot equipment unit’s work have been described. The succession of cars entering the parking lot has been shown. Structural scheme of parking equipment control board has been suggested. The calculation methods of the configuration parameters for cyber physical parking lots operation system have been produced.

Захист інформації в системі підвищення компетентнісних характеристик та оцінювання рівня знань аудиторів

Безперервний розвиток аудиторів є дуже важливим та водночас складним завдан- ням. Упровадження новітніх технологій та автоматизація процесу навчання значно спрощує та навіть здешевлює це завдання. Проте автоматизація процесу підвищення компетентності аудитора спричиняє загрози, що стосуються несанкціонованого доступу, пошкодження чи викрадення інформації, що міститься в системі.

Mathematical model of elements of automated system of loose materials dosing

Automatic dosing system for loose materials is widely used in construction, food and pharmaceutical industries to prepare various mixtures. The main criterion for optimization of such systems is the accuracy of dosing of each component of the mixture, which depends on the speed component dosing and other process factors. Technological requirements for product quality in production and the high cost of individual components of the mixture strictly regulate the developers of the automated system loose materials size dosing errors.

Vending Cyber Physical Systems Architecture

In this work organization and principles of multilevel vending cyber physical systems (VCPS) development have been examined. VCPS purposes and functions on each level as well as interlevel interaction have been described, as well as the classification of vending machines has been offered. The results of analytical system work have been shown graphically.

Автоматизована система обробки і аналізу результатів ультразвукових вимірювань анізотропії швидкостей

Розробка автоматизованої системи математичного моделювання сейсмоакустичних параметрів діагностики процесів руйнування геологічного середовища є однією з актуальних проблем геоінфор­матики. Розроблено автоматизовану систему обробки даних ультразвукових вимірювань анізотропії швидкостей у гірських породах, яка має практичне значення при вивченні анізотропії порід-колекторів і природи геодинамічних процесів та палеореконструкції деформаційної історії формування структур земної кори.