бездротові технології

SMART SYSTEM FOR MONITORING WATER QUALITY PARAMETERS

Water is the most crucial factor for all living organisms, so it is essential to protect it. And water quality monitoring is one of the first steps required in the rational development and management of water resources. Smart systems used for real-time quality control and power consumption are rapidly developing. Their implementation in water quality assurance systems is essential and actual.

Особливості класифікації та застосування телекомунікаційних інтерфейсів у кіберфізичних системах.

Досліджено особливості застосування стандартизованих інтерфейсів обміну інфор- мацією у кіберфізичних системах (КФС). Запропоновано використовувати для теле- комунікаційних інтерфейсів дві класифікаційні ознаки – інтенсивність інформаційного обміну та відстань між компонентами КФС. Виділено дев’ять класів телекомуніка- ційних інтерфейсів. Рекомендовано максимально застосувати стандартні інтерфейси промислових мереж, зокрема промислову версію Ethernet.

Вибір бездротової технології передавання даних для обладнання навчальних лабораторій

Наведено результати дослідження, оцінювання та порівняння бездротових технологій передавання даних, які можна використати для побудови систем збирання та керування даними у лабораторіях навчальних закладів. Обґрунтовано доцільність роботи у цьому напрямі на основі аналізу сучасних тенденцій розвитку комп’ютерних мереж та систем. Пропонується використання протоколу Bluetooth Low Energy як одного із способів модернізації процесів постановки наукових дослідів та адаптації навчального процесу вищої освіти в Україні до вимог суспільства та ринку праці.