Особливості класифікації та застосування телекомунікаційних інтерфейсів у кіберфізичних системах.

2015;
: cc. 106 - 115
Автори: 
Міюшкович Є. Г., Парамуд Я. С.

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра електронних обчислювальних машин

Досліджено особливості застосування стандартизованих інтерфейсів обміну інфор- мацією у кіберфізичних системах (КФС). Запропоновано використовувати для теле- комунікаційних інтерфейсів дві класифікаційні ознаки – інтенсивність інформаційного обміну та відстань між компонентами КФС. Виділено дев’ять класів телекомуніка- ційних інтерфейсів. Рекомендовано максимально застосувати стандартні інтерфейси промислових мереж, зокрема промислову версію Ethernet. Також досліджені особли- вості застосування безкабельних оптичних та радіочастотних технологій та запропоно- вані критерії вибору кабельних чи безкабельних технологій для побудови КФС.

1. Мельник А. О. Кіберфізичні системи: проблеми створення та напрями розвитку / А. О. Мельник // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – 2014. – № 806 : Комп'ютерні системи та мережі. – С. 154–161. 2. Міюшкович Є. Г. Телекомунікаційні інтерфейси кіберфізичних систем: концепція застосування / Є. Г. Міюшкович, Я. С. Парамуд // Кіберфізичні системи: досягнення та виклики: матеріали Першого наукового семінару (25–26 червня 2015 р., м. Львів). – 2015. – C. 28–37. 3. Гук М. Интерфейсы ПК: справочник. – СПб.: Питер, 1999. – 416 с. 4. International Standart IEC 61158 Digital data communications for measurement and control. Fieldbus for use in industrial control systems. 5. Аникин А. Обзор современных технологий беспроводной передачи данных в частотных диапазонах ISM (Bluetooth, ZigBee, Wi-Fi) и 434/868 МГц // Беспроводные технологии. – 2011. – № 4. – С. 6–12. 6. IEEE 802.15.7-2011 // IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Networks-- Part 15.7: Short-Range Wireless Optical Communication Using Visible Light.

Uncaught exception thrown in session handler.

PDOException: SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1062 Duplicate entry '0' for key 'uid': INSERT INTO {sessions} (sid, ssid, uid, cache, hostname, session, timestamp) VALUES (:db_insert_placeholder_0, :db_insert_placeholder_1, :db_insert_placeholder_2, :db_insert_placeholder_3, :db_insert_placeholder_4, :db_insert_placeholder_5, :db_insert_placeholder_6); Array ( [:db_insert_placeholder_0] => 83B3mz7FfcNCgvgG47-uHZ7kvAXNbjODC0I2gKoI_TY [:db_insert_placeholder_1] => 83B3mz7FfcNCgvgG47-uHZ7kvAXNbjODC0I2gKoI_TY [:db_insert_placeholder_2] => 0 [:db_insert_placeholder_3] => 0 [:db_insert_placeholder_4] => 44.200.168.16 [:db_insert_placeholder_5] => nodeviewcount_views_limit|a:1:{i:6595;O:8:"DateTime":3:{s:4:"date";s:26:"2023-03-27 09:35:55.000000";s:13:"timezone_type";i:3;s:8:"timezone";s:15:"Europe/Helsinki";}} [:db_insert_placeholder_6] => 1679898955 ) in _drupal_session_write() (line 209 of /home/science/public_html/includes/session.inc).