біологічна активність

Синтез, будова, властивості координаційних сполук Zn(II) І Cd(II) з гідразидом 3-метоксибензенової кислоти та їх біологічна активність

З використанням гарячих етанoльних або водно-етанольних розчинів у слабо кислому середовищі (рН = 4,0–5,0) отримано координаційні сполуки Zn(II) і Cd(II) з гідразидом з-метоксибензенової кислоти. На основі хімічного аналізу та вивчення електропровідності розчинів запропоновано склад синтезованих комплексів. За допомогою методів 1Н ЯМР та ІЧ-спектроскопії, термогравіметрії та квантово-хімічних розрахунків у наближенні РМ3 встановлено будову координаційних сполук.

Синтез біологічно активного фолат-кон’югованого фероцену

Через стадію синтезу фероценкарбонової кислоти вперше синтезовано фолат-кон’югований фероцен. Будову кон’югата підтверджено методами ІЧ- та 1Н ЯМР-спектроскопїї. Проведено дослідження біологічної активності фолат-кон’югованого фероцену методом культури тканин.