бухгалтерська теорія

«GRÜNDRISSE EINER ÖEKONOMETRIE» – економетрична бухгалтерська теорія, розроблена в Галичині на рубежі ІХ–ХХ ст.

Матеріали цієї статті є продовженням оприлюднених результатів у публікації в попередньому номері, де наведено узагальнене порівняння засадних принципів побудови бухгалтерської і «традиційної» економетричних концепцій. У цьому дослідженні проведено аналіз сформульованих методологічних засад досліджуваної бухгалтерської (балансової) теорії з оцінкою пропонованих в ній методик відображення в бухгалтерській системі та балансовому узагальненні основних об’єктів і економічних процесів підприємства.

«Gründrisse Einer Öekonometrie» – економетрична бухгалтерська теорія, розроблена в галичині на рубежі хіх–хх ст.

Проведено змістовну оцінку розробленої на території Галичини економетричної бухгалтерської теорії. Розкрито її спрямованість, параметри формулювання та функціональне призначення. Проведено порівняльний аналіз принципів побудови з виділенням проблемних аспектів сучасного економетричного моделювання. Визначено недоліки та сильні сторони до використання для сучасної облікової науки.

Historical review of theories double entry

The article deals with theoretical and methodological approaches and scientific reasoning
in revealing the nature and procedural direction of double-entry bookkeeping as a defining
element of the methodology that the determining effect on method of aggregating information
flow in the accounting system. Presented and summarized the views of scholars on the historical
background and the factors that led to the emergence of double-entry, the interpretation of its
content within the law, exchange, philosophical and book accounting theories.