COVID-19

URBAN PUBLIC TRANSPORT POLICY IN THE CONDITIONS OF COVID-19

The purpose of the research is formation of passenger transport policy by public transport from the standpoint of determining the level of safety in COVID-19 and passenger comfort with the development of basics for measuring the perception of the most important factors of public transport convenience, minimum discomfort and maximum safety. Methodology. The study was conducted in two stages - inhouse and experimental - the collection and processing of data obtained from the survey of passenger flows.

Національна та інформаційна безпека (актуалізація в сучасних умовах)

Увага зосереджена на питаннях інформаційної безпеки. Кіберзагрози в глобалізаційному суспільстві є завжди, проте для в час певних світових чи державницьких проблем та труднощів їх вплив відчувається особливо гостро.

Зміни в податковому правовому режимі ФОП та самозайнятих осіб у зв’язку з поширенням COVID-19

Розглянуто сучасні проблеми розвитку суспільних відносин у галузі оподаткування України у зв’язку з поширенням COVID-19. Проаналізовано основні проблеми системи оподаткування в Україні. Досліджено питання щодо окремих змін у податковому правовому режимі України, які пов’язані зі здійсненням бюджетно- податкової (фіскальної) та грошово-кредитної (монетарної) політики в умовах карантинних заходів. У результаті наукового пошуку виділено основні шляхи зменшення податкового навантаження і умовах карантинних заходів.

ГОТОВНІСТЬ ДО ВИКЛИКІВ ВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ ТА ЗАСТОСУВАННЯ СТУДЕНТАМИ ЗНАНЬ БІОБЕЗПЕЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Проаналізовано стан розвитку захворювання на COVID-19, підкреслено необхідність дотримання принципів біобезпеки, бази компетенцій, які забезпечують підготовку кадрів для біотехнології та фармацевтики для створення нових ефективних лікарських засобів, в тому числі, противірусних препаратів.