COVID-19

Особливості та наслідки впливу пандемії коронавірусу на виборчий процес у світі

        Досліджено вплив пандемії коронавірусу на виборчий процес та результати виборів.

ФОРМУВАННЯ ДОСВІДУ ПРОТИДІЇ ВИКЛИКАМ ВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ ВИКОРИСТАННЯ СЕРЕД СТУДЕНТІВ ЗНАНЬ БІОБЕЗПЕЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Частина 2

Проаналізовано нові виклики та стан розвитку захворювання COVID-19 у звязку з поширенням нових штамів SARS-CoV-2. Вивчено досвід та знання у роботі з новими засобами захисту різними типами вакцин: як класичними, на основі інактивованого вірусу, або його фрагменту, так і новим поколінням – з векторними та генетичними м-РНК-вакцинами, а також дієвими противірусними препаратами. Досліджено біоризики та відповідність принципам біобезпеки.

ФОРМУВАННЯ ДОСВІДУ ПРОТИДІЇ ВИКЛИКАМ ВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ ВИКОРИСТАННЯ СЕРЕД СТУДЕНТІВ ЗНАНЬ БІОБЕЗПЕЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ.Частина 1

Проаналізовано нові виклики та стан розвитку захворювання COVID-19 у звязку з поширенням нових штамів SARS-CoV-2. Вивчено досвід та знання у роботі з новими засобами захисту різними типами вакцин: як класичними, на основі інактивованого вірусу, або його фрагменту, так і новим поколінням – з векторними та генетичними м-РНК -вакцинами, а також дієвими противірусними препаратами. Досліджено біоризики та відповідність принципам біобезпеки.

Розвиток консалтингової діяльності в європі: проблеми, перспективи та досвід для України

Дослідження спрямовано на визначення особливостей ринку консалтингової діяльності на вітчизняному та європейському ринках у період кризової ситуації, спричиненої пандемією Covid-19. Авторами було визначено стан консалтингової галузі та основних надавачів консалтингових послуг на вітчизняному ринку; подано інформацію про аудиторську діяльність, що набуває дедалі більшої актуальності на українському ринку, та визначено ряд суперечностей і проблем аудиторської діяльності; досліджено чисельність зареєстрованих аудиторів на території України за 2016–2020 рр.

Modeling of the COVID-19 pandemic in the limit of no acquired immunity

We propose the SEIRS compartmental epidemiology model aimed at modeling the COVID-19 pandemy dynamics.  The limit case of no acquired immunity (neither natural nor via vaccination) is considered mimicking the situation (i) when no effective vaccine being developed or available yet, and (ii) the virus strongly mutates causing massive reinfections.  Therefore, the only means of suppressing the virus spread are via quarantine measures and effective identification and isolation of infected individuals.  We found both the disease-free and the endemic fixed points and examined their stab

Fractional-order mathematical model for analysing impact of quarantine on transmission of COVID-19 in India

An outbreak of the novel coronavirus disease was first reported in Wuhan, China in December 2019.  In India, the first case was reported on January 30, 2020 on a person with a travel history to an affected country.  Considering the fact of a heavily populated and diversified country like India, we have proposed a novel fractional-order mathematical model to elicit the transmission dynamics of the coronavirus disease (COVID-19) and the control strategy for India.  The classical SEIR model is employed in three compartments, namely: quarantined immigrated population, non-q

Адміністративно-правові заходи запобігання поширенню пандемії COVID-19: на прикладі України, Російської Федерації та Республіки Білорусь

У статті зроблено спробу аналізу заходів, здійснюваних урядами України, Російської Федерації та Республіки Білорусь у боротьбі із пандемією COVID-19. Розглядаються деякі питання діючих норм законодавства, що були впроваджені за нових обставин у цих державах. Більшість країн світу не була готова до зміни об’єктивної правової реальності, яка повинна була статися з огляду на необхідність боротьби з пандемією. Існуюча нормативно-правова база виявилася недостатньою для того, щоб оперативно реагувати на виклики, які поставила перед державами інфекція COVID-19.

Біомедична кіберфізична система цілодобового моніторингу функцій легень у пацієнтів із COVID-19

Легені найбільше вражає коронавірус. Саме тому легені пацієнтів із COVID-19 потребують постійного медичного моніторингу. В роботі розглядається біомедична кіберфізична система цілодобового моніторингу функцій легень у пацієнтів із COVID-19, яка дозволяє лікарям неперервно контролювати основний орган пацієнтів, що вражається коронавірусом, — легені. Її спроектовано так, щоб цілодобово та незалежно від місцеперебування пацієнта контролювати стан його легень.

Investigation of Wireless Pulse Oximeters for Smartphone-based Remote Monitoring of Lung Health

Coronavirus has the greatest effect on the human lungs. This is why lungs of patients with COVID- 19 require constant medical monitoring. One of the tools for the lungs condition monitoring is based on the wireless pulse oximeters connected to smartphones. There is an attempt to analyze the types of pulse oximeters, their technical characteristics, principles of operation and basic requirements for these measuring instruments in the article. According to this study, the most effective pulse oximeters for 24/7 monitoring of lung function were selected.

Вплив СOVID-19 на ринок вантажних залізничних перевезень

Розглянуто проблему впливу пандемії, спричиненої СOVID-19 на ринок вантажних залізничних перевезень. Проаналізовано за показниками обсягів перевезень та вантажообігу: діяльність всіх видів транспорту, залізниць України впродовж січня-липня 2019-2020 рр.; їх структуру за напрямами (транзитні, імпортні, експортні, внутрішні) за I півріччя 2019-2020 рр. Виокремлено фактори впливу на стан та зміну цих показників для АТ «Укрзалізниця». Запропоновано заходи щодо зменшення негативного впливу різних факторів на стан та розвиток ринку вантажних залізничних перевезень.