Вплив СOVID-19 на ринок вантажних залізничних перевезень

2020;
: сс. 169 - 180
1
Національний університет «Львівська політехніка», кафедра зовнішньоекономічної та митної діяльності
2
Національний університет «Львівська політехніка»
3
Національний університет «Львівська політехніка»

Розглянуто проблему впливу пандемії, спричиненої СOVID-19 на ринок вантажних залізничних перевезень. Проаналізовано за показниками обсягів перевезень та вантажообігу: діяльність всіх видів транспорту, залізниць України впродовж січня-липня 2019-2020 рр.; їх структуру за напрямами (транзитні, імпортні, експортні, внутрішні) за I півріччя 2019-2020 рр. Виокремлено фактори впливу на стан та зміну цих показників для АТ «Укрзалізниця». Запропоновано заходи щодо зменшення негативного впливу різних факторів на стан та розвиток ринку вантажних залізничних перевезень.

 1. Офіційний сайт Міжнародного Валютного Фонду [Електронний ресурс].— Режим доступу: https://www.imf.org/external/index.htm.
 2. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.
 3. Офіційний сайт Укрзалізниці [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.uz.gov.ua/.
 4. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної програми стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених обмежувальними заходами щодо запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV- 2, на 2020-2022 роки» від 27 травня 2020 р. № 534 [Електроний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/534-2020-%D0%BF#Text.
 5. Костєніков О.М.,Чудна О.Л., Барскова А.Ю. Дослідження сезонної нерівномірності перевезень вантажів та її вплив на організацію місцевої роботи дільниць / О.М. Костєніков, О.Л. Чудна, А.Ю. Барскова // Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту. — 2015. — № 152. — с. 15-20.
 6. Ейтутіс Г., Артем’єва С. Загальні тенденції та фактори впливу на обсяг вантажних перевезень у сучасних умовах / Г. Ейтутіс, С. Артем’єва // Проблеми транспортного комплексу України. — 2017. — № 60. — с. 78-86.
 7. Sharma Amalesh, Adhikary Anirban, Borah Sourav Bikash. Covid-19′s impact on supply chain decisions: Strategic insights from NASDAQ 100 firms using Twitter data / A. Sharma, A. Adhikary, S. B. Borah // Journal of Business Research (2020). p. 443-449. — https://doi.org/10.1016/j.jairtraman.2020.101928.
 8. Ivanov D., Dolgui A. Viability of intertwined supply networks: Extending the supply chain resilience angles towards survivability. A position paper motivated by COVID-19 outbreak / D. Ivanov, A. Dolgui // International Journal of Production Research (2020), p. 1-12. —https://doi.org/10.1016/j.jairtraman.2020.101928.
 9. Ranney M.L., Valerie G., Jha A.K. Critical supply shortages—the need for ventilators and personal protective equipment during the Covid-19 pandemic / M.L. Ranney, G. Valerie, A.K. Jha // New England Journal of Medicine, 382 (2020), Article e41. — https://doi.org/10.1016/j.jairtraman.2020.101928.
 10. Sun Xiaoqian, Wandelt Sebastian, Zhang Anming. How did COVID-19 impact air transportation? A first peek through the lens of complex networks / X. Sun, S. Wandelt, A. Zhang // Journal of Air Transport Management (2020). — https://doi.org/10.1016/j.jairtraman.2020.101928.
 11. Alessandro Bombelli. Integrators’ global networks: A topology analysis with insights into the effect of the COVID-19 pandemic / A. Bombelli // Journal of Transport Geography (2020). — https://doi.org/10.1016/j.jairtraman.2020.101928.
 12. COVID-19 puts over half of 2020 passenger revenues at risk [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.iata.org/en/pressroom/pr/2020-04-14-01/
 13. Understanding Association Agreement between the EU and Ukraine, Moldova and Georgia [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://3dcftas.eu/.
 14. Програма стимулювання економіки для подолання COVID-19 [Електроний ресурс]. — Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/18%20-%20Department/18%20-%20....
 15. Уряд спрогнозував наслідки кризи для Укрзалізниці [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://railinsider.com.ua/uryad-sprognozuvav-naslidky-kryzy-dlya-ukrzal....
 16. Противодействие влиянию пандемии Covid-19 на железнодорожный транспорт в мире [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://ac.gov.ru/uploads/2-Publications/RZD_june2020.pdf.
 17. Железные дороги мира под ударом коронавируса [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://vgudok.com/lenta/my-ne-videli-ustoychivyh-padeniy-takogo-masshta... zheleznye-dorogi.
 18. Коронавірус vs бізнес: як переживає карантин транспортна галузь [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://mind.ua/openmind/20210689-koronavirus-vs-biznes-yak-perezhivae-k... galuz.
 19. Довідник основних показників роботи залізниць України (2006–2015 рр.) / [Під кер. Н. В. Котіль]. — К.: Вид-во ТОВ «Девалта», 2016. 
 20. Офіційний сайт Міністерства інфраструктури України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://mtu.gov.ua/content/informaciya-pro-ukrainski-zaliznici.html.​