cultivation

ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ЕКСТРАКЦІЇ ФЛАВОНОЇДІВ З КАЛУСНОЇ БІОМАСИ ARNICA MONTANA

Лікарські рослини містять багато біологічно активних речовин (БАР), які мають різноманітний вплив на організм людини та тварин, тому використовуються для профілактики та лікування захворювань у медичній, народній та ветеринарній практиці. Сучасний стан довкілля в Україні не дозволяє використання більшості рослин як лікарської сировини, тому альтернативним методом є одержання біомаси рослин в умовах in vitro. Переваги методу дозволяють отримати велику кількість біомаси, не зважаючи на пору року, умови навколишнього середовища та інші фактори.

ДОСЛІДЖЕННЯ БАКТЕРІАЛЬНОЇ КОМПОЗИЦІЇ ІЗ РОДІВ RHIZOBIUM ТА AZOTOBACTER ЯК РІСТСТИМУЛЮВАЛЬНОГО БІОПРЕПАРАТУ ДЛЯ ОРГАНІЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА

В Україні активно розвивається органічне землеробство, ідея якого полягає у повній відмові від застосування генно модифікованих організмів ГМО, антибіотиків, отрутохімікатів та мінеральних добрив, а натомість – у застосуванні біопрепаратів для стимуляції росту рослин, підвищення врожайності сільськогосподарських культур, профілактики та лікування рослин від хвороб, які викликані грибами і бактеріями.

ОДЕРЖАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ КАЛУСНОЇ БІОМАСИ ADONIS VERNALIS ТА AQUILEGIA NIGRICANS

Одержання біомаси рослин альтернативним біотехнологічним методом є економічно вигідно та перспективно, оскільки вона містить вторинні метаболіти, що і вихідна рослина, є екологічно чистою, отримується протягом цілого року, не зважаючи на пори року та погодні умови. Особливо важливо це для рідкісних та зникаючих рослин, які є цінною сировинною базою для фармації та медицини.

Підбір перспективних рас дріжджів у виробництві квасу

Досліджено підбір нових рас дріжджів, які здатні зброджувати квасне сусло при
температурах понад 30 оС і одержувати квас з покращеними фізико-хімічними і
органолептичними показниками. Вивчено вплив температури культивування квасних
дріжджів на накопичення дріжджових клітин. У дослідженнях використовували чисті
культури дріжджів (ЧКД) Saccharomyces cerevisiae раси Р-87, Saccharomyces cerevisiae
штаму МП-10, хлібопекарські дріжджі. Встановлено переваги дріжджів Saccharomyces