цифрова модель

Дугові перенапруги у змішаній повітряно-кабельній електричній мережі 35 кВ

Розподільні електричні мережі напругою 35 кВ здебільшого використовуються для живлення споживачів електроенергії, які розташовані у сільській місцевості. Ці мережі, які в основному мають повітряні лінії, нормально функціонують за радіальним принципом, хоча у більшості випадків вони виконані замкненими або з двостороннім живленням.

Система онлайн моніторингу ізоляції високовольтних вводів 330 кВ

Ізоляційні конструкції високовольтного електрообладнання зазнають впливів електромагнітних полів, атмосферних чинників, природних процесів старіння тощо. Наслідком цього є погіршення їх діелектричних характеристик, пошкодження ізоляційної конструкції, що часто призводить до вибуху, пожежі, травмування обслуговуючого персоналу. Тому застосування інформативних, достовірних та безпечних діагностичних систем є важливим експлуатаційним завданням.

ТРАНСФОРМАЦІЇ АРІХТЕКУТРИ ПІСЛЯ НОВОЇ ІНФОРМАЦІЙНО-ЕНЕРГЕТИЧНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ

Радикальні зміни, що відбудуться в інформаційно-енергетичній сфері, радикальним чином впливуть на всі аспекти життя сучасного суспільства, і архітектура в цьому не виняток. Ці зміни можна назвати квантово-енергетичною революцією, що буде черговою революцією і дуже ймовірно відбудеться після 2050 р. Ця революція відкриває безліч нових можливостей для архітекторів, насамперед використання нових матеріалів та безмежні потужності комп’ютерів для різноманітних аспектів проектно-пошукової роботи.

Моделювання обмежувачів максимального збудження синхронних машин для аналізу стійкості електроенергетичних систем

Розглянуто аспекти моделювання сучасних систем збудження синхронних машин для аналізу стійкості електроенергетичних систем. Наведено особливості математичної моделі обмежувача максимального збудження та здійснено перевірку його функціону- вання на прикладі реальних електростанцій.

Influence of the mode of neutral of the electric system of 6 - 35 kv is at the level of internal overstrains

On the basis of computer simulation researched the influence of the grounding conditions of neutral of electrical network 35 kV on the level of arc, commutation, ferorezonansni overvoltage. Shown that the values of arc overvoltage and character development ferorezonans processes is significantly affected mode neutral grounding network. There were given schematic dependencies of arc overvoltage multiplicities which depend on the nature of combustion of grounding arc, grid configuration and the conditions of neutral grounding.

Обґрунтування методу та побудова трансформаційного поля перетворення координат між системами СК-42 та УСК2000

Розглянуто питання побудови трансформаційного поля в Україні для використання в координатних операціях.