цифрові моделі висот

Дослідження цифрових моделей рельєфу нерухомих об’єктів історико-культурної спадщини, створених за різні роки

Мета роботи – дослідити цифрові моделі рельєфу братської могили 1944 року, побудовані за різночасовими аеро- і картографічними матеріалами.   Реалізація завдання передбачає побудову цифрових моделей рельєфу (ЦМР) GRID-методом на території єврейської братської могили в м. Винники та італійських війсковополонених поблизу міста. На територію євреської братської могили у м. Винники створено ЦМР за стереопарою архівних аерознімків, отриманих у 1944 році, та за матеріалами аерознімання з БПЛА, що було виконано у 2015 році.

Створення і оновлення базових картографічних матеріалів з використанням аерокосмічних зображень

Проведені дослідження технології створення та оновлення картографічних матеріалів на основі аерофотознімків за допомогою сучасного програмного забезпечення.

Ц

Методика автоматичного виділення структурних ліній рельєфу з растрових ЦМР, створених за даними лазерного сканування

На теоретичній платформі геоінформаційного моделювання запропоновано
методику автоматизації процесу структурного моделювання рельєфу. Практична реалізація здійснена на прикладі цифрових моделей, побудованих, виходячи з матеріалів лазерного сканування місцевості.

Аналіз результатів для створення ортофотопланів та цифрових моделей рельєфу із застосуванням БПЛА TRIMBLE UX-5

Мета. Метою цієї роботи є аналіз та дослідження можливостей безпілотних літальних апаратів (БПЛА) Trimble UX5 для створення ортофотопланів і цифрових моделей рельєфу (ЦМР), а також виявлення і усунення можливих недоліків під час аерознімання та опрацювання аерознімків. Методика. Перед початком аерознімальних робіт проводилось рекогносцирування місцевості. Для кобрирування та глісади обирали майданчики, які мали відповідні площадні параметри, вказані у технічних характеристиках БПЛА.

Створення цифрової моделі рельєфу за архівними картографічними даними

Проведено комплекс робіт по побудові цифрової моделі рельєфу на території Домбровського кар'єру в геоінформаційної системі   AcrGis.