data uncertainty

МОДИФІКОВАНА СТРУКТУРА ДВОРІВНЕВОГО ЦИФРОВОГО СИНТЕЗАТОРА ЧАСТОТИ ДЛЯ ДОЗИМЕТРІЇ

Наведена  модифікована  структура  дворівневого  цифрового  синтезатора  частоти,  що  поєднує  в  собі властивості  класичних  дворівневих  цифрових  синтезаторів  частоти  і  генераторів  пуассонівських  імпульсних послідовностей.

Інформаційна технологія управління Web-ресурсом на основі нечіткої логіки

Запропоновано метод управління контентом як етап його життєвого циклу, який ґрунтується на застосуванні нечіткої логіки. Метод управління контентом описує процеси формування комерційних web-ресурсів та спрощує технологію управління контентом. У статті описано способи і процедури формування проектних рішень в управлінні комерційними web-проектами за умови неповноти та неточності деяких характеристик проекту. Проаналізовано основні чинники прийняття проектних рішень, визначено причини та природу виникнення неповноти і неточності проектних характеристик.

Застосування неповних і неточних даних в управлінні комерційними web-проектами

Ways and procedures of Project decision making in management of commercial web-projects under conditions of incomplete and inaccuracy of some are described in the paper. Principal factors of project decision making were analyzed, reasons and nature of project characteristics of incomplete and inaccuracy are defined. Procedures for reducing project characteristics of incomplete and inaccuracy levels based on fuzzy logic are developed.

Методи підвищення ефективності управління комерційними веб-проектами за умов невизначеності

Запропоновано метод управління контентом як етап його життєвого циклу, який ґрунтується на застосуванні нечіткої логіки. Метод управління контентом описує процеси формування комерційних web-ресурсів та спрощує технологію управління контентом. Описано способи і процедури формування проектних рішень в управлінні комерційними web-проектами за умови неповноти та неточності деяких характеристик проекту. Проаналізовано основні чинники прийняття проектних рішень, визначено причини та природу виникнення неповноти і неточності проектних характеристик.