Інформаційна технологія управління Web-ресурсом на основі нечіткої логіки

2015;
: сс. 7 - 28
Authors: 

Алєксєєва К.А. Берко А.Ю. Висоцька В.А.

К. А. Алєксєєва1, А. Ю. Берко2, В. А. Висоцька3

Національний університет «Львівська політехніка»,

  1. кафедра соціальних комунікацій та інформаційної діяльності
  2. кафедра загальної екології та екоінформаційних систем
  3. кафедра інформаційних систем та мереж

Запропоновано метод управління контентом як етап його життєвого циклу, який ґрунтується на застосуванні нечіткої логіки. Метод управління контентом описує процеси формування комерційних web-ресурсів та спрощує технологію управління контентом. У статті описано способи і процедури формування проектних рішень в управлінні комерційними web-проектами за умови неповноти та неточності деяких характеристик проекту. Проаналізовано основні чинники прийняття проектних рішень, визначено причини та природу виникнення неповноти і неточності проектних характеристик. Розроблено процедури зменшення рівня неповноти та неточності характеристик проекту на основі нечіткої логіки. Запропонований метод дає можливість створити засоби опрацювання web-ресурсів та реалізувати підсистему управління контентом. Завдання управління контентом: формування та ротація оперативних і ретроспективних баз даних; персоналізація роботи користувачів, збереження персональних запитів користувачів і джерел, ведення статистики роботи; забезпечення пошуку в базах даних; генерація вихідних форм; інформаційна взаємодія з іншими базами даних; формування та опрацювання web-ресурсу. Підсистема управління контентом реалізована з його кешуванням (генерує сторінку один раз; надалі вона завантажується з кешу, який оновлюється автоматично після закінчення деякого терміну або внесення змін до певних розділів web-ресурсу, або за командою адміністратора) або інформаційних блоків (збереження блоків на етапі редагування web- ресурсу та збирання сторінки з цих блоків у разі запиту користувача).

1. Берко А. Системиелектронноїконтент-комерції / А. Берко, В. Висоцька, В. Пасічник. — Л. : Вид-воНац. ун-ту «Львівськаполітехніка», 2009. — 612 с. 2. КлифтонБ. Google Analytics: профессиональныйанализпосещаемостивеб-сайтов / Б. Клифтон. — М. : Вильямс, 2009. — 400 с. 3. Основымоделированияиоценкиэлектронныхинформационныхпотоков / [Д. Ландэ, В. Фурашев, С. Брайчевский, О. Григорьев]. — К. : Інжиніринг, 2006. — 348 с. 4. ЛандэД. Основыинтеграцииинформационныхпотоков: монография / Д. Ландэ. — К. : Інжиніринг, 2006. — 240 с. 5. Ма-тематичналінґвістика / [В. Висоцька, В. Пасічник, Ю. Щербина, Т. Шестакевич]. — Л. : НовийСвіт-2000, 2012. — 359 с. 6. Berko A. Features of information resources processing in electronic content commerce / A. Berko, V. Vysotska, L. Chyrun // Applied Computer Science. ACS journal. — Volume 10, Number 2. — Poland, 2014. — P. 5–19. 7. CM Lifecycle Poster [Electronic resource] / Content Management Professionals. — Retrieved 20 July 2010. — Access mode: http://www. cmprosold.org/resources/poster/. — Title from the screen. 8. EMC. Content Management Interoperability Services. Appendices. Version 0.5 / EMC, IBM, Microsoft. — Hopkinton : EMC, 2008. — 17 p. 9. EMC. Content Management Interoperability Services. Part I. Version 0.5 / EMC, IBM, Microsoft. — Hopkinton : EMC, 2008. — 76 p. 10. EMC. Content Management Interoperability Services. Part II — REST protocol binding. Version 0.5 / EMC, IBM, Microsoft. — Hopkinton : EMC, 2008. — 79 p. 11. EMC. Content Management Interoperability Services. Part II — SOAP protocol binding. Version 0.5 / EMC, IBM, Microsoft. — Hopkinton : EMC, 2008. — 37 p. 12. Hackos J. Content Management for Dynamic Web Delivery / J. Hackos. — Hoboken : Wiley, 2002. — 432 p. 13. Halvorson K. Content Strategy for the Web / K. Halvorson. — Reading : New Riders Press, 2009. — 192 p. 14. McGovern G. Content Critical / G. McGovern, R. Norton. — Upper Saddle River : FT Press, 2001. — 256 p. 15. McKeever S. Understanding Web content management systems: evolution, lifecycle and market / S. McKeever // Industrial Management & Data Systems (MCB UP), 2003. — No 103 (9). — P. 686–692. 16. Nakano R. Web content management: a collaborative approach / R. Nakano. — Boston: Addison Wesley Professional, 2002. — 222 p. 17. Papka R. On-line News Event Detection, Clustering, and Tracking : thesis for the degree doctor of philosophy / R. Papka. — Amherst : Massachusetts University, 1999. — 154 p. 18. Woods R. Defining a Model for Content [Electronic resource] / R. Woods. — 2010. — Access mode: http://www.contentmanager. net/magazine/article_785_defining_a_model_for_ content_governance.html. — Title from the screen. 19. Rockley A. Managing Enterprise Content: A Unified Content Strategy / A. Rockley. — Reading : New Riders Press, 2002. — 592 p. 20. Stone W.R. Plagiarism, Duplicate Publication and Duplicate Submission: They Are All Wrong! / W. R. Stone // IEEE Antennas and Propagation, 2003. — Vol. 45. — No 4. — P. 47–49. 21. Sullivan, D. Invisible Web Gets Deeper [Electronic resource] / D. Sullivan // Search Engine Report. — 2002. — Access mode: http://searchenginewatch.com/sereport/article.php/2162871. — Title from the screen. 22. The Content Management Possibilities Poster [Electronic resource] / Metatorial Services, Inc. — Retrieved 20 July 2010. — Access mode: http://metatorial.com/pagea.asp?id=poster. 23. Vysotska V. Web Content Processing Method for Electronic Business Systems / V. Vysotska, L. Chyrun [Electronic resource] // International Journal of Computers & Technology. — 2013. — Vol 12, No 2. — P. 3211–3220. — Access mode: http://cirworld.com/index.php/ijct/article/view/3299. — Title from the screen. 24. Vysotska V. Designing features of architecture for e-commerce systems [Electronic resource] / V. Vysotska, L. Chyrun // MEST Journal. — Vol. 2, No.1. — 2014. — P. 57–70. — Access mode: http://mest.meste.org/ MEST_1_2014/R_06.pdf. — Title from the screen. 25. Vysotska V. Analysis and evaluation of risks in electronic commerce / V. Vysotska, I. Rishnyak, L. Chyrun // Experience of Designing and Applications of CAD Systems in Microelectronics (CAD Systems in Microelectronics, CADSM ’07) : 9th International Conference, Lviv, 24 February 2007 : proceedings. — P.332—333.