Методи підвищення ефективності управління комерційними веб-проектами за умов невизначеності

2015;
: pp. 353 - 363

Алєксєєва К.А. Методи підвищення ефективності управління комерційними веб-проектами за умов невизначеності / Алєксєєва К.А. // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2015. – № ___ : Інформаційні системи та мережі. – С. ___–___. – Бібліографія: 11 назв.

Authors: 

Алєксєєва К.А.

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра соціальних комунікацій таінформаційної діяльності

Запропоновано метод управління контентом як етап його життєвого циклу, який ґрунтується на застосуванні нечіткої логіки. Метод управління контентом описує процеси формування комерційних web-ресурсів та спрощує технологію управління контентом. Описано способи і процедури формування проектних рішень в управлінні комерційними web-проектами за умови неповноти та неточності деяких характеристик проекту. Проаналізовано основні чинники прийняття проектних рішень, визначено причини та природу виникнення неповноти і неточності проектних характеристик. Розроблено процедури зменшення рівня неповноти та неточності характеристик проекту на основі нечіткої логіки. Запропонований метод дає можливість створити засоби опрацювання web-ресурсів та реалізувати підсистему управління контентом. Завдання управління контентом: формування та ротація оперативних і ретроспективних баз даних; персоналізація роботи користувачів, збереження персональних запитів користувачів і джерел, ведення статистики роботи; забезпечення пошуку в базах даних; генерація вихідних форм; інформаційна взаємодія з іншими базами даних; формування та опрацювання web-ресурсу. Підсистему управління контентом реалізовано його кешуванням (генерує сторінку один раз; надалі вона завантажується з кешу, який оновлюється автоматично після закінчення деякого терміну або при внесенні змін до певних розділів web-ресурсу, або за командою адміністратора) або за допомогою інформаційних блоків (збереження блоків на етапі редагування web-ресурсу та збирання сторінки з цих блоків під час її запиту користувачем).

1. Берко А. Ю. Системи електронної контент-комерції / А. Берко, В. Висоцька, В. Пасічник. — Л: НУЛП, 2009. — 612 с.
2. Берко А.Ю. Семантична інтеграція неповних та неточних даних / А. Берко, В. Висоцька // Системи обробки інформації. Збірник наукових праць ХУПВ ім. І. Кожедуба.— 2009.— Вип. 7(79).— С. 93–98.
3. Голота Я.Я. Логика антонимов и нечеткая логика: сходства и различия / Голота Я.Я. // International Conference on Soft Computing and Measurement (SCM’98). C.—Петербург. 1998. — C. 208-210
4. Ландэ Д. Основы моделирования и оценки електронных информационных потоков / Д. Ландэ, В. Фурашев, С. Брайчевский, О. Григорьев. — К: Інжиніринг, 2006. — 348 с.
5. Ландэ Д. Основы интеграции информационных потоков: монография / Д. Ландэ. — К: Інжиніринг, 2006. — 240 с.
6. Саати Т., Кернс К. Аналитическое планирование. Организация систем: Пер. с англ. / Саати Томас, Кернс Кевин. — М.: Радио и связь, 1991. — 224с.
7. Date C. J. Not is not ‘not’! (notes on three-valued logic and related matters) / C. Date // Relational Database Writings, 1994—1997.— Addison Wesley Longman, 1998.
8. Haughey D. Introduction to Project Management / Duncan Haughey // Project Smart: [Електронний ресурс]. — 2014. — http://www.projectsmart.co.uk/introduction-to-project-management.php.
9. Osgood C. E. The nature and measurement of meaning / C. Osgood C.// Psychological Bulletin, 49 (1952).- P. 197–237.
10. PMI What is Project Management? //Project Management Institute: [Електронний ресурс]. — http://www.pmi.org/About-Us/About-Us-What-is-Project-Management.aspx
11. Project Management Body Of Knowledge (PMBOK<sup class="reg">®</sup>) Guide —5th Edition. — Project Management Institute Inc., 2013 .- 586 p.