деформація

Дослідження та математичне моделювання дробово-диференціальних реологічних моделей

Досліджено процеси деформування у середовищах з фрактальною структурою. На сьогодні дослідження, які присвячені питанням побудови математичних методів та моделей взаємозв’язаних деформаційно-релаксаційних та тепломасообмінних процесів у середовищах з фрактальною структурою знаходяться на початковому етапі. Існує ряд невирішених задач, зокрема до кінця нерозв’язаною залишається задача коректної та фізично-осмисленої постановки початкових і граничних умов для нелокальних математичних моделей нерівноважних процесів у середовищах з фрактальною структурою.

BEARING CAPACITY OF STEEL-CONCRETE BENT ELEMENTS REINFORCED WITH ADDITIONAL UNSTRAINED ARMATURE AT DIFFERENT LEVELS OF STRAINED STATE

In this article, there are given the results of studies on the strength of steel-concrete bent elements, in which additional reinforcement was introduced at various levels of initial reinforcement and loading, as well as after unloading, and the beams were brought to destruction. The need for overhead cover reinforcement during the process of its exploitation appears not only in the course of reconstruction but also due to its physical aging that is caused by various factors.

Дослідження точності вимірювання ГНСС-векторів під час моніторингу деформацій інженерних споруд

Мета. Метою дослідження є оптимізація моніторингу за допомогою ГНСС просторових зміщень на складних інженерних спорудах та мінімізація інтервалів ГНСС-спостережень за заданих параметрів точності. Методика. Для проведення експерименту розгорнуто тестову знімальну мережу з різними довжинами векторів, яка імітує моніторинг на реальному об’єкті. Мережа складалася з 4 пунктів, на яких встановлено двочастотні ГНСС-приймачі.

PRECAST-MONOLITHIC CONCRETE DOUBLE-BEAMS WITH A CONTINUOUS SPAN BRIDGE FOR STRUCTURE INTO COMPLEX CONSTRUCTION CONDITIONS AND THEIR CALCULATION

A significant increase of the intensity of road and urban transport requires new approaches to its improvement, especially in areas with dense existing buildings. The solution of this problem may be improving by building new bridges, road junctions and estokads The article is devoted to studies of deformation and crack resistance, proposed by the authors, constructive solution with double-beams continuous span bridge for complex construction conditions.

Investigation of the Carbide-tipped Tool Wear Hardened by Method of Aerodynamic Impact

Theoretical calculations and experimental studies of the influence of wear on the cutting process and the precision parameters of machining by hard alloys during milling are described in the article. The method of aerodynamic hardening is designed to increase the durability of tools, which are heterogeneous compositions of tungsten carbides, titanium and tantalum with cobalt ligature operating under severe process conditions with varying impact loads.

Деформаційний супровід процесів ущільнення, розущільнення та фазових переходів у внутрішніх структурах Землі

На основі нелінійної теорії деформівних твердих тіл досліджуються процеси ущільнення, розущільнення, фазових переходів і руйнувань в умовах внутрішніх структур Землі. Показується, що втрати стійкості стану рівноваги по геометричній формозміні (структурна нестійкість) може передувати процесам розущільнення, фазових переходів і руйнувань.

Деформаційний моніторинг територій розташування важливих інженерних об'єктів

Розглядаються результати багаторічних досліджень зсувних процесів на території експлуатації гідроакумулюючої електростанції за допомогою сучасних технологій ГНСС. Виявлено наявність деформування земної поверхні як у плані, так і по вертикалі. Зміщення одних пунктів відбувається по замкнутій поступально-зворотній траєкторії, не перевищуючи декількох міліметрів. Іншій частині пунктів властива поступальна спрямованість горизонтальних зміщень при наявності також і зворотниих зміщень.

Прогнозування деформацій споруд АЕС

При дослідженні динаміки осідання фундаментів споруд АЕС першорядне значення, крім регулярних вимірювань, набуває їх теоретичне прогнозування. Оскільки на величину осад впливає безліч різноманітних факторів, врахувати їх при математичному моделюванні практично неможливо. Навіть облік декількох факторів призводить до системи диференціальних рівнянь в приватних похідних, реалізація якої являє собою досить складну математичну задачу.

Investigation of the Influence of Machining Factors on the Workpiece Deformation Mode in the Chip-forming Zone by the Finite Element Method

The results of studies of the impact strength, temperature factors and parameters of cutting tool geometry on the formation of the stress-strain and thermodynamic state of surfaces with different types of engineering materials in the cutting process are described in the article. Analysis of simulation modeling of power, temperature and deformation parameters is the basis for making of forecasting models of influence of the structure and process parameters on the formation of complex operational properties of the product.

Вимірювальна система з віддаленим керуванням на основі сенсорів деформації

В даній роботі описано розроблену автоматизовану безпровідну систему для попереднього моніторингу напружено-деформаційного стану ділянок магістральних трубопроводів. Оскільки більша частина відмов магістральних трубопроводів припадає на області інтенсивних пластичних деформацій, то їхній контроль у віддалених районах викликає значне зацікавлення. Одним із варіантів вирішення даного завдання вимірювальна система на основі сенсорів деформації, в яких, чутливими елементами є ниткоподібні кристали кремнію.