довіра

Соціальна відповідальність підприємства: теоретико-методологічні проблеми становлення

Визначено теоретико-методологічні аспекти становлення соціальної відповідальності підприємств у сфері бізнесу як необхідної складової адаптації зарубіжного та вітчизняного досвіду для забезпечення сталого розвитку корпоративної соціальної відповідальності в Україні. Проаналізовано взаємодію та зони відповідальності органів державного управління, бізнес- структур, профспілкових, громадських організацій та інших зацікавлених сторін.

Інструменти забезпечення ефективності комунікативної діяльності громадських організацій

Розглянуто особливості комунікативної діяльності громадських організацій у період суспільних трансформацій. Проаналізовано рівень довіри населення до громадських організацій як каталізатора розвитку громадянського суспільства. Встановлено, що ефективність комунікативної діяльності громадських організацій напряму залежить від довіри суспільства до них. Обґрунтовано інструменти забезпечення ефективності комунікативної діяльності громадських організацій як основи для відкритого та раціонального діалогу в консолідованому суспільстві.

Поручитель як особа, що заслуговує на довіру

Стаття присвячена питанню, що становить інтерес науковців та практиків в контексті застосування запобіжного заходу у вигляді особистої поруки - характеристиці особи поручителя, як такої, що заслуговує на довіру. Дослідження положень чинного законодавства та результатів наукових праць вчених обґрунтовано дозволило сформувати відповідні висновки.

The Effectiveness of the Public Services Co-production Process - Results of a Systematic Literature Review

Nowadays co-production is seen as a valuable route to public service reform and to the planning and delivery of effective public services, which is gaining increasing attention. Despite this our understanding of co-production is limited and we still have a lot to learn about how and why coproduction works (and does not). Therefore there is a need to improve knowledge and ability to use co-production successfully. One of the unclear issues are the conditions under which co-production will most likely be effective and how important is trust in this context.

European personal trust and international court process

An attempt is made to investigate the process of international court proceedings, the
subject of which is the trust relationship complicated by a foreign element, followed by an
application for recognition and enforcement of the judgment in another EU Member State or
EFTA. In As a result of this study, the regulation of trust in European law is considered in
three aspects: the issue of international jurisdiction in trust cases and the recognition and
enforcement of foreign court decisions in trust cases (based on the principles laid down by the