Поручитель як особа, що заслуговує на довіру

Krasko S., Slotvinska N. "Guarantor as a person deserving trust"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-7-number-428-20...

1
Навчально-науковий інститут права, психології та інноваційної освіти Національного університету “Львівська політехніка”
2
Навчально-науковий інститут права та психології Національного університету «Львівська політехніка»

Стаття присвячена питанню, що становить інтерес науковців та практиків в контексті застосування запобіжного заходу у вигляді особистої поруки - характеристиці особи поручителя, як такої, що заслуговує на довіру. Дослідження положень чинного законодавства та результатів наукових праць вчених обґрунтовано дозволило сформувати відповідні висновки. Так, аналіз положень Кримінального процесуального кодексу України дає можливість стверджувати, що поручителів, котрі «заслуговують на довіру» під час обрання запобіжного заходу у вигляді особистої поруки, за загальним правилом, повинно бути декілька (двоє і більше, причому конкретну кількість поручителів визначає слідчий суддя, суд), і вони у своїй взаємодії повинні виконати взяті на себе зобов’язання. Зазначене підтверджується тим, що обставиною за якої слідчий суддя або суд, може визнати достатньою наявність одного поручителя, є характеристика його як особи, що заслуговує на «особливу довіру».
Вважаємо, що вирішуючи питання про застосування такого запобіжного заходу як особиста порука, слідчий суддя, суд повинні встановити характер відносин між потенційним поручителем (поручителями) та підозрюваним, обвинуваченим. Вказане зумовлено метою застосування даного запобіжного заходу, а саме забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного, обвинуваченого та його своєчасної участі у кримінальному провадженні (наприклад, у проведенні слідчих (розшукових) дій). Адже лише особа котра матиме вплив на конкретного підозрюваного, обвинуваченого, зможе виконати взяті на себе зобов`язання і досягти необхідного результату, в іншому разі (навіть за умови беззаперечного авторитету у інших осіб) доцільність та ефективність такого запобіжного заходу сумнівна.
Таким чином, взаємодовірливий характер відносин між поручителем та підозрюваним, обвинуваченим, визнання авторитету поручителя підозрюваним, обвинуваченим є вагомими чинниками, що можуть вплинути на досягнення мети запобіжного заходу у вигляді особистої поруки, а тому слідчий суддя, суд розглядаючи клопотання слідчого, прокурора про застосування запобіжного заходу у вигляді особистої поруки повинен упевнитися у існуванні обставин, що підтверджують наявність зазначених відносин.

1. Dukhovskoi, M. (1910). Russkii uholovnыi protsessъ [Russian criminal trial]. Moskva : Typ. A. P. Poplavskoho, 448 p. 2. Zakharko, A. (2011). Spetsialni pravyla zastosuvannia zapobizhnykh zakhodiv, poviazanykh z porukoiu [Special rules for the application of precautionary measures related to the guarantee]. Naukovyi visnyk Dnipropetrovskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav. № 1. P. 313–319. 3. Zvit sudiv pershoi instantsii pro rozghliad materialiv kryminalnoho provadzhennia za 2019 rik. [Report of the courts of first instance on the consideration of materials of criminal proceedings for 2019].URL: https://rv.court.gov.ua/tu18/statistics/901047/. 4. Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy vid 13 kvitnia 2012 roku [Criminal Procedure Code of Ukraine of April 13, 2012] (zi zminamy i dopovnenniamy)iu URL: https://zakon.rada.gov.ua. 5. Pro deiaki pytannia zastosuvannia osobystoi poruky v kryminalnomu provadzhenni: povidomlennia Ministerstva yustytsii Ukrainy vid 24.04.2017 r. [ On some issues of the use of personal bail in criminal proceedings: notification of the Ministry of Justice of Ukraine dated 24.04.2017]. URL: https://minjust.gov.ua/news/. 6. Trunova, L. (2002). Sovremennыe problemы prymenenyia mer presechenyia v uholovnom protsesse [Modern problems of application of preventive measures in criminal proceedings]: dys. … d-ra yuryd. nauk. Moskva. 419 p. 7. Fomina, T. (2018). Protsesualnyi status poruchytelia u kryminalnomu provadzhenni: problemy vyznachennia ta shliakhy udoskonalennia.[Procedural status of the guarantor in criminal proceedings: problems of definition and ways of improvement]. Problemy zakonnosti. Vyp. 142. P. 200-210. 8. Biletska, K. (2014). Osoba poruchytelia v kryminalnomu protsesi. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. [The person of the guarantor in criminal proceedings. Scientific Bulletin of Uzhhorod National University]. Seriia Pravo. Vypusk 29. Tom 2. P.159-162.