дугова сталеплавильна піч

Аналіз динаміки руху електродів дугової сталеплавильної печі за різних законів керування

Дугові сталеплавильні печі (ДСП) — це основні електротехнологічні агрегати для виробництва високолегованих та спеціальних сталей і прецизійних сплавів. Ефектив- ність їх роботи визначається досконалістю підсистеми керування електричним режимом (ЕР) та підсистеми регулювання його координат. Вказані підсистеми складають струк- туру ієрархічної системи керування режимами електросталеплавлення, яка належить до класу складних взаємозв’язаних суттєво нелінійних стохастичних систем з інтенсивними параметричними і координатними збуреннями та пофазно несиметричним навантаженням.

Математичний опис динаміки системи регулювання положення електродів дсп моделлю у просторі станів

Обґрунтовано доцільність математичного опису динаміки системи регулювання положення електродів дугової сталеплавильної печі моделлю у просторі станів. Складено структурну схему системи автоматичного регулювання положення електродів та отримано математичну модель у просторі змінних стану.

Пофазна автономізація режимів у електротехнологічному комплексі “дугова сталеплавильна піч – електропостачальна мережа"

У статті запропоновано системотехнічні рішення для підвищенні пофазної автономності процесів регулю­вання координат електричного режиму в електро­механічній підсистемі переміщення електродів дугової сталеплавильної печі шляхом включення в її структуру компенсатора перерехресних зв’язків. Запропоновано методику синтезу передавальних функцій компенсаторів перехресних зв’язків у фазних каналах регулювання та на основі результатів експерементальних досліджень отримано математичні моделі компенсаторів перехрес­них зв'язків для дугової печі типу ДСП-3.