Пофазна автономізація режимів у електротехнологічному комплексі “дугова сталеплавильна піч – електропостачальна мережа"

1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»

У статті запропоновано системотехнічні рішення для підвищенні пофазної автономності процесів регулю­вання координат електричного режиму в електро­механічній підсистемі переміщення електродів дугової сталеплавильної печі шляхом включення в її структуру компенсатора перерехресних зв’язків. Запропоновано методику синтезу передавальних функцій компенсаторів перехресних зв’язків у фазних каналах регулювання та на основі результатів експерементальних досліджень отримано математичні моделі компенсаторів перехрес­них зв'язків для дугової печі типу ДСП-3.

  1. G. Lopukhov, “State-of-the-art and trends in development of electric steel-making production”, Elektrometallurgiya, no. 7, pp. 35-37, 2000. (Russian)
  2. O.Lozynskyy, Y. Paranchuk, and R. Paranchuk, “Multicriterion Intelligent Control System and Optimal Stabilization of Arc Steel-Melting Furnace Electrical Regimes Coordinates”, Computational Problems of Electrical Engineering, vol. 1. no. 1, pp.35-44, 2011.
  3. M. Moghadasian and E. Alenasser, “Modelling and Artifical Intelligence-Based Control of Electrode System for an Electric Arc Furnace,” J. Electromagnetic Analysis & Applications, no. 3, pp. 47-35, 2011.
  4. L. Ghiormez and M. Panaiu, “Current Control of a 3-phase Electric Arc Furnace Using Fuzzy Logic,” Annals of Faculty of Engineering Hunedoara–International Jornal of Engineering, vol. XIII, no. 4, pp. 237-242, 2015.