диверсифікація

Оцінювання ефективності диверсифікування географічної структури зовнішньоекономічної діяльності в умовах євроінтеграції

Визначено сутність поняття диверсифікації, наведено її види та особливості цієї стратегії освоєння нових ринків. Здійснено аналізування та оцінювання факторів, що впливають на ефективність диверсифікування географічної структури зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «НОВА ПОШТА». Окреслено передумови необхідності імплементації стратегії географічної диверсифікації зовнішньоекономічної діяльності, описано можливості та загрози, які можуть виникнути під час розширення діяльності на ринках ЄС.

Диверсифікація зовнішньоекономічної діяльності підприємств вітчизняного килимового ринку

Проаналізовано погляди вітчизняних та іноземних дослідників на сутність процесу диверсифікації, охарактеризовано основні передумови використання диверсифікації та висвітлено характеристичні особливості видів зовнішньоекономічної диверсифікації підприємств. Виокремлено чинники, що впливають на вибір напрямів диверсифікації як одного із найдієвіших методів забезпечення поступального розвитку підприємства.

Trends and development prospects self storage

The article highlights one of the new directions in organizing warehouses in Ukraine – individual storage warehouses. The characteristic self storage market in the USА, Europe and Ukraine. Considered range of services and pricing and held structuring and segmentation consumption. outlines the prospects for its development.

Analysis of risks appearing in attracting new sale channels in marketing activity diversification of small industrial enterprises

The paper clarifies that taking a positive management decision to diversify  marketing activity in the context of its key element (sales)  is influenced by plenty of risks.  Taking into account the above-mentioned, risks appearing in attracting new sale channels in marketing activity diversification have been analyzed; they have been grouped together according to areas of their appearing. 

УПРАВЛІННЯ ДИВЕРСИФІКАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Простежено основні проблеми управління диверсифікаційною діяльністю на підприємстві та виокремлено рівні управління нею. Виділено фактори, що визначають ефективне управління й запропоновано інноваційний підхід в управлінні диверсифікаційною діяльністю підприємства.