Оцінювання ефективності диверсифікування географічної структури зовнішньоекономічної діяльності в умовах євроінтеграції

2023;
: cc. 112 - 126
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»

Визначено сутність поняття диверсифікації, наведено її види та особливості цієї стратегії освоєння нових ринків. Здійснено аналізування та оцінювання факторів, що впливають на ефективність диверсифікування географічної структури зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «НОВА ПОШТА». Окреслено передумови необхідності імплементації стратегії географічної диверсифікації зовнішньоекономічної діяльності, описано можливості та загрози, які можуть виникнути під час розширення діяльності на ринках ЄС. Визначено особливості GoToMarket-стратегії, розроблено етапи реалізації маркетингової стратегії з урахуванням національних і міжнародних особливостей ринку та моделей споживання послуг в умовах диверсифікування географічної структури зовнішньоекономічної діяльності. Сформовано бізнес-індикатори для оцінювання ефективності диверсифкування географічної структури зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «НОВА ПОШТА».

 1. Якою буде індустрія логістики та перевезень у 2023 році. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2023/02/1/696554/
 2. Стратегії диверсифікації діяльності підприємства. URL: http://www.managerhelp.org/hoks-442-1.html.
 3. Як власники «НОВОЇ ПОШТИ» рятували компанію. URL: https://forbes.ua/richest/vidshtovkhnutis-vid-dna-yak-vlasniki-novoi-pos....
 4. ТОВ "НОВА ПОШТА": вихід на новий ринок. URL:   https://biz.nv.ua/ukr/markets/nova-poshta- pidsumki-roku-vtorgnennya-vihid-na-noviy-rinok-i-plani-na-maybutnye-50316119.html.
 5. Porter M.E. (1980). Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors. New York: The Free Press. p. 628.
 6. Thompson R. S. (1984). Diversification strategy and systematic risk: An empirical inquiry. Managerial and Decision Economics. p. 98 – 103. DOI: https://doi.org/10.1002/mde.4090050208
 7. Маслак О. І. (2009). Економічні теорії диверсифікації інноваційного розвитку промисловості. Єв- ропейський вектор економічного розвитку. № 2. С. 107-118.
 8. Нагорний Д. О. (2021). Інвестиційна складова диверсифікації експорту України/ Збірник наукових праць ЧДТУ. № 63. С. 82-95.
 9. Halpern L., Koren M., Szeidl A. (2015). Imported Inputs and Productivity. American Economic Review.№. 12. P. 3660-3703.
 10. Дергачова Г. М., Огінський О. С., Щемур В. Ю. (2022). Роль управлінських факторів в концепції стратегії диверсифікації зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Науковий погляд: економіка та управ- ління. № 8. С. 54-62. DOI: https://doi.org/10.32782/2521-666X/2022-80-8
 11. Васильєва М., Васильєв А. (2023). Диверсифікація як механізм забезпечення розвитку підприєм- ства в умовах нестабільності ринку. Адаптивне управління: теорія і практика. № 15. С. 66 – 78.
 12. Відповідальність роботодавців 2023: за даними актуальної добірки матеріалів від експертів LIGA ZAKON.    URL:    https://biz.ligazakon.net/analitycs/213880_relokatsya-bznesu-v-ukran-ta-v-s
 13. Дослідження стану МСБ в Україні 2022 р. Офіційний сайт: Advanter group. URL: https://advanter.ua/
 14. Бурда А. Ю., Шевченко О. М. (2023). Український бізнес в умовах воєнного стану. Тези 75-ї нау- кової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів Національного уніве- рситету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка». Т. 1. С. 362 – 363. URL: http://reposit.nupp.edu.ua/handle/PoltNTU/12398
 15. Булкот О. (2023). Особливості релокації бізнесу українськими підприємствами в умовах війни. Трансформація моделі соціально-економічного розвитку в умовах відновлення України та інтеграції з ЄС. С. 42 – 44.
 16. Voichuk M. (2023). Social capital in the war and post-war periods. REBUILD UKRAINE. Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. С. 241 – 243.
 17. Трофименко К. В. (2022). Аналіз ключових аспектів формування політики диверсифікації розви- тку корпоративних систем у торгівлі. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. № 70. С. 108-114. DOI: https://doi.org/10.36477/2522-1205-2022-70-16
 18. Алексєєнко І. І., Лелюк С. В., Полтініна О. П. (2022). Порівняльна характеристика ризик-орієнто- ваних фінансових стратегій компаній на міжнародному ринку в умовах війни. Бізнес Інформ. № 12. С. 229 – 236. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2022-12-229-236
 19. Волинець К. В. (2023). Стратегії виходу підприємств на зовнішній ринок в умовах війни. Вісник студентського наукового товариства «Ватра». № 164. С. 171 – 178.
 20. Саналатій К., Ревенко А. (2023). Економічні санкції як інструмент протекціонізму в системі між- народних відносин. Молодий науковець. № 13. С. 195 – 202.
 21. Ринок логістичних послуг України: тренди та можливості. URL: https://www.tot.com.ua/post/rinok- logistichnih-poslug.
 22. «НОВА ПОШТА» VS «УКРПОШТА»: ЯКИЙ ПОШТОВИЙ СЕРВІС ОБРАТИ. URL: https://sich.zp.ua/nova-poshta-vs-ukrposhta-iakyj-poshtovyj-servis-obraty.
 23. «НОВА                      ПОШТА»                        сьогодні.                       Нова                     Пошта.                      URL: https://novaposhta.ua/o_kompanii/nova_poshta_sogodni
 24. Як ТОВ «НОВА ПОШТА» вийшла на ринок Польщі. URL: https://delo.ua/business/orijentir-na- svoyix-yak-nova-posta-viisla-na-rinok-polshhi-410741/.
 25. Geographic Diversification: An Investment Decision Guide. Cresco accounting. URL: https://crescoac- counting.com/geographic-diversification-an-investment-decision-guide
 26. Вітковський О.С. (2009). Ефективність стратегії диверсифікації діяльності в умовах нестабільного зовнішнього середовища. Економіка та держава. № 8. С. 30-32.
 27. Руда М.В., Чиркова Ю.Л., Малиновська Ю.Б. (2019). Роль держави в підтримці експорту вітчиз- няної продукції та формуванні експортного бренду України на ринках ЄС. Інфраструктура ринку. Вип. 37. С. 78–87. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/37_2019_ukr/14.pdf