економіка знань

Економічна складність та економіка знань: дифузія знань як фактор економічного зростання

Метою роботи було встановлення взаємозв’язків між економічною складністю та економікою знань. Також в статті було запропоновано новий напрямок досліджень, а саме пошук кореляційних коефіцієнтів між індексом економічної складності, індексом економіки знань та основними компонентами останнього. В роботі застосовний кореляційний аналіз, а саме парний кореляційний тест. Іншою характеристикою обраного підходу є використання індексу економічної складності (ECI) та індексу економіки знань (KEI).

СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ

Висвітлено соціальні аспекти мотивації праці персоналу підприємства відповідно до сучасних тенденцій гуманізації економічного життя та інтелектуалізації суспільства. Обґрунтовано роль соціалізації як фактора мотиваційної політики. Окреслено основні завдання соціальної політики підприємства та запропоновано мотиваційний інструментарій.