electrical products

The electrical products quality management system and the ways of its modernization

The electrical products quality management system on enterprises is examined, as well as the
ways and directions of its modernization for the purpose of improvement and provision of the
competitiveness of turned out products. The quality of products acts as a basis of enterprise
competitiveness. The properly chosen strategy of products quality management will ensure
effective development of enterprise and improve the competitiveness of turned out products.
The lack of effectiveness of quality management systems that were used in our country,

ФОРМУВАННЯ КОН’ЮНКТУРИ РИНКУ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Розглянуто актуальні питання формування складу факторів, які впливають на кон’юнктуру ринку машинобудівних виробів. Як об’єкт дослідження визначено продукцію електротехнічної промисловості. Всі фактори впливу систематизовано та проаранжовано за їх вагомістю. Для досягнення цієї мети автори запропонували використовувати блочно-експертний підхід. Теоретично важливими та практично значущими є пропозиції авторів щодо моніторингу кон’юнктури з використанням тригонометричних функцій.