фенолоформальдегідні смоли

Кінетична модель процесу поліконденсації концен-трованих фенолів кам’яновугільної смоли з формальдегідом

Одержано фенолоформальдегідні смоли методом поліконденсації концентрованих фенолів з формальдегідом у присутності хлоридної кислоти. Концентрування фенолів проводили обробленням фенольної фракції кам’яновугільної смоли водним розчином гідроксиду натрію з наступною нейтралізацією водорозчинних фенолятів хлоридною кислотою. Отримано кінетичні залежності виходу смоли та температури розм’якшення від триволості процесу за 333, 353 та 373 К. Визначено порядок реакції та встановлено ефективну енергію активації даного процесу графічним методом.