фізико-хімічні показники

Особливості технології перероблення важких нафт з високим вмістом сірки

Проведені дослідження нафт Яблунівського родовища (Полтавська обл., Україна) для вибору подальших шляхів їх перероблення. За допомогою методу імітованої дистиляції досліджено фракційний склад. Визначені структурно-механічні властивості нафтопродуктів, вміст металів та елементний склад. Встановлено, що нафти є важкими з високим вмістом сірки, не містять світлих дистилятів, мають високу густину та в’язкість, велику кількість металів. Запропоновано блок-схему переробки таких нафт.

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ВАЖКИХ НАФТ ЯБЛУНІВСЬКОГО РОДОВИЩА З ВИСОКИМ ВМІСТОМ СІРКИ

В статті описано дослідження нафтЯблунівського родовища Полтавської області України, які дають можливість вибрати подальші шляхи їх  переробки. Досліджено фракційний склад методом імітованої дистиляції, основні фізико-хімічні характеристики, визначено структурно-механічні властивості, вміст металів та елементний склад.  Результати досліджень показали, що нафти є важкими з високим вмістом сірки, не містять світлих дистилятів, мають високу густину та в’язкість, велику кількість металів.

Порівняння фізико-хімічних властивостей нафт родовищ Нігерії та України

В статті розглянута проблема нестачі нафти для нафтопереробних заводів України. Одним з виходів даної ситуації пропонується імпортування нафти з Нігерії. Наведені результати із дослідження фізико-хімічних показників нігерійських нафт, їх фракційної розгонки, потенційного виходу світлих фракцій; отримані дані порівнюються з фізико-хімічними характеристиками нафт східно- та західноукраїнських родовищ. Обгрунтована можливість перероблення нігерійських нафт на ПАТ «Укртатнафта» (Україна).