фрактальна розмірність

Localization of steel fractures based on the fractal model of their metallographic images

There are a number of tasks that require assessment of the condition of the material and its mechanical characteristics. Such tasks may arise at the production stage, when there’s a need to control the content of various components of the material, strength, hardness, etc. Also similar tasks arise during exploitation of materials, which is especially relevant today, when most of the responsible products and structures in the field of nuclear energy, chemical industry, machine-building industry are on the verge of wearing down.

Визначення показника Герста за допомогою фрактальної розмірності, обчисленої клітинковим методом на прикладі коротких часових рядів

Розроблений алгоритм реалізації трьох варіантів клітинкового методу для визначення фрактальної розмірності в табличному процесорі Ms Excel. Для десяти коротких індивідуальних часових рядів отримані значення показників Герста, визначені цим алгоритмом, на підставі рівняння D=2-H. Також наведені значення показника Герста, отримані загальними методами. Результати проведених досліджень підтверджують, що точне значення фрактальної розмірності та показника Герста можна отримати, використовуючи третій варіант цього алгоритму.

Розроблення та дослідження технології автоматизації калібрування геометричних спотворень цифрових РЕМ-зображень

Мета. Цифровим зображенням мікроповерхонь твердих тіл, отриманим на растрових електронних мікроскопах (РЕМ), притаманні суттєві геометричні спотворення, які необхідно встановити і врахувати під час визначення кількісних параметрів мікроповерхонь твердих тіл з високою точністю. Тому це завдання є важливим і актуальним, особливо під час контролю якості процесів високотехнологічного виробництва з застосуванням нанотехнологій, зокрема, у машинобудуванні, літакобудуванні, під час створення космічної та військової техніки.