FTIR і ЯМР спектроскопія

Бамбуковмісні композити з екологічно чистими в'яжучими речовинами

Уперше синтезовано екологічно чисту в'яжучу речовину– полі[(триметокси)4-вінілфенетил)]силан за допомогою реакції алкілування Фріделя-Крафтса, яку проводили взаємодією полістирену з вінілтриметоксисиланом у присутності безводного AlCl3. Синтезований полімер було ідентифіковано за допомогою 1H, 13C, 1H COSY ЯМР іFTIR спектроскопії.

Реакція Фріделя-Крафтса вінілтриметоксисилану зі стиреном та композитні матеріали на їхній основі

Здійснено алкілування стирену вінілтриметоксисиланом за реакцію Фріделя-Крафтса в присутності безводного AlCl3. Отримано алкокси(4-вінілфенетил)силан. Синтезовані продукти ідентифікували за допомогою 1H, 13C, COSY ЯМР та FTIR спектроскопії. Обговорено розрахунки з використанням методу квантово-хімічної неемпіричної теорії функціоналу густини (DFT) для реакції між вінілтриметоксисиланом і стиреном, здійсненої за орто-, мета- і пара-положеннями.