Фур’є-спектроскопія

Хімічна, спектральна і морфологічна характеристика мембранно-очищених гумінових кислот, екстрагованих з лігніту

З використанням реактора періодичної дії з перемішуванням одержані гумінові речовини з лігніту вугільних родовищ Заранда (Керман, Іран). Для очищення гумінових кислот (ГК) від лужних екстрактів, отриманих з реактора, застосовано систему мембранної ультрафільтрації. За допомогою гравіметричного, елементного аналізів, а також УФ-спектроскопії, Фур‘є-спектроскопії, спектроскопії з індуктивно-зв‘язаною плазмою (СІЗП) та скануючої електронної мікроскопії досліджено характеристики очищених ГК. Гравіметричним аналізом встановлено, що чистота очищеної ГК була більше 95 %.

Інноваційний метод зниження корозії м‘якої сталі у воді активованим вугіллям з ocimum tenuiflorum

Показано, що активоване вугілля, яке отримують з кори туласі (Ocimum Tenuiflorum), зменшує кількість розчиненого кисню, присутнього в дистильованої води, і, як наслідок, швидкість корозії. Досліджено вплив розчиненого кисню, температури і рН на швидкість корозії м‘якої сталі. За допомогою вагового, електрохімічного та імпедансного методів визначено інгібуючий ефект активованого вугілля. Показано, що ефективність інгібітування зростає з підвищенням температури, рН і маси активованого вугілля. Адсорбцію активованого вугілля описано ізотермою адсорбції Ленгмюра.

Структурні, термічні і електичні властивості допованого полі(3,4-етилендіоксітіофену)

Хімічно синтезовано недопований і допований за допомогою FeCl3 і камфор сульфокислоти (КСК) полі(3,4-етилендіоксітіофен) (ПЕДОТ). За допомогою Фур’є-спектроскопії підтверджено природу синтезованого і допованого зразків. За допомогою дифракції рентгенівських променів встановлено кристалічну структуру після допування і розрахована кристалічність зразків. Показано, що кристалічність збільшується після допування FeCl3, але знижується при допуванні КСК.